Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.
W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
 
    Termin naborów
Nazwa LGD Województwo od do
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka dolnośląskie 31.05.2012 14.06.2012
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy dolnośląskie 21.05.2012 05.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" dolnośląskie 14.05.2012 04.06.2012
Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Krajny i Pałuk kujawsko-pomorskie 30.05.2012 20.06.2012
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej lubelskie 22.05.2012 13.06.2012
Fundacja Rozwoju Gmin "PRYM" łódzkie 14.05.2012 31.05.2012
Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień Tarnowa małopolskie 01.06.2012 22.06.2012
Lokalna Grupa Działania Wielicka Wieś małopolskie 04.06.2012 27.06.2012
Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolic małopolskie 28.05.2012 22.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" małopolskie 16.05.2012 01.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo na Jurze" małopolskie 21.05.2012 04.06.2012
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Między Dalinem a Gościbią" małopolskie 11.05.2012 29.05.2012
Lokalna Grupa Działania Natura i Kultura mazowieckie 04.06.2012 22.06.2012
Lokalna Grupa Działania Aktywni Razem mazowieckie 11.06.2012 06.07.2012
Lokalna Grupa Działania Zaścianek Mazowsza mazowieckie 15.06.2012 02.07.2012
Lokalna Grupa Działania Zielone Sioło mazowieckie 11.06.2012 25.06.2012
Lokalna Grupa Działania Forum Powiatu Garwolińskiego mazowieckie 06.06.2012 29.06.2012
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia Rozwoju Miast i Gmin Powiatu Garwolińskiego Wspólnota Powiatowa mazowieckie 30.05.2012 15.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego" mazowieckie 21.05.2012 04.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Zielone Mosty Narwi" mazowieckie 16.05.2012 31.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Zapilicze" mazowieckie 04.05.2012 30.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" opolskie 28.05.2012 12.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi" opolskie 15.05.2012 06.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Borów Niemodlińskich" opolskie 09.05.2012 31.05.2012
Fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca" podlaskie 07.05.2012 01.06.2012
Stowarzyszenie "Sąsiedzi" podlaskie 02.05.2012 30.05.2012
Lokalna Grupa Działania "Trzy Krajobrazy" pomorskie 21.05.2012 04.06.2012
Powiślańska Lokalna Grupa Działania pomorskie 21.05.2012 04.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Żuławy i Mierzeja" pomorskie 21.05.2012 11.06.2012
Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski" świętokrzyskie 21.05.2012 11.06.2012
Lokalna Grupa Działania Turkowska Unia Rozwoju T.U.R. wielkopolskie 04.06.2012 22.06.2012
Stowarzyszenie "Solidarni w Partnerstwie" wielkopolskie 09.07.2012 23.07.2012
Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju zachodniopomorskie 16.05.2012 14.06.2012
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!