Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

Wsparcie z cieszących się dużą popularnością działań "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" oraz "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" można oprócz osi 3 PROW 2007 - 2013 otrzymać również w ramach osi 4 Leader PROW 2007-2013 w działaniu 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. W tym przypadku wnioski o udzielenie wsparcia należy składać do Lokalnych Grup Działania (LGD).

Lokalne Grupy Działania przyjmują wnioski o wsparcie inwestycji z PROW 2007-2013. W Polsce działa 336 takich grup.

W Polsce powstało już 336 Lokalnych Grup Działania. Żaden inny kraj europejski nie może poszczycić się tak dużą liczbą tych grup.

 

Lokalną Grupę Działania (LGD) tworzą przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Zadaniem LGD jest opracowanie i wdrożenie lokalnej strategii rozwoju (LSR) poprzez realizację zgodnych z nią przedsięwzięć. LGD w uzgodnieniu z Samorządami Województw wyznaczają terminy i wskazują miejsce przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na tego rodzaju operacje w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju", a ogłoszenia z tymi informacjami są publikowane na stronach internetowych Samorządów Województw, właściwych ze względu na siedzibę LGD lub obszar realizacji lokalnej strategii rozwoju (dla LGD międzywojewódzkich), na stronach internetowych poszczególnych Lokalnych Grup Działania, a także w serwisie informacyjnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wystarczy więc wypełnić niezbędne dokumenty i złożyć je we wskazanym miejscu. Dofinansowanie będzie przyznawane na operacje, w których planowane inwestycje, poza spełnieniem ogólnych warunków obowiązujących w tych działaniach, będą zgodne z kryteriami zapisanymi w lokalnej strategii rozwoju (LSR) opracowanej przez daną LGD. Nie ma w tym nic dziwnego bowiem to członkowie tych grup wiedzą najlepiej, w jakim kierunku powinien rozwijać się obszar objęty lokalną strategią rozwoju danej LGD. Po zrealizowaniu inwestycji ARiMR dokona refundacji części poniesionych kosztów.
 

Wnioski o przyznanie pomocy z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można składać za pośrednictwem następujących Lokalnych Grup Działania:
 

   

Termin naborów

Nazwa LGD

Województwo

od

do

Lokalna Grupa Działania "Kraina Wzgórz Trzebnickich"

dolnośląskie

05.10.2012

26.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

dolnośląskie

08.10.2012

29.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Gromnik"

dolnośląskie

17.09.2012

08.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Ślężanie"

dolnośląskie

20.09.2012

04.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie"

kujawsko-pomorskie

15.10.2012

29.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Pojezierze Brodnickie"

kujawsko-pomorskie

01.10.2012

15.10.2012

Fundacja Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego

kujawsko-pomorskie

24.09.2012

08.10.2012

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

kujawsko-pomorskie

10.09.2012

05.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Vistula Terra Culmensis Rozwój przez Tradycję"

kujawsko-pomorskie

17.09.2012

10.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg"

lubelskie

02.11.2012

23.11.2012

Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina"

lubelskie

27.09.2012

23.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Zapiecek"

lubelskie

17.09.2012

12.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Długosz Królewski"

łódzkie

01.10.2012

30.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Chełmońskiego"

mazowieckie

15.10.2012

31.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Szlak Tatarski"

podlaskie

17.09.2012

15.10.2012

Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

podkarpackie

17.09.2012

02.10.2012

Lokalna Grupa Działania Fundacja "Naszyjnik Północy"

pomorskie

01.10.2012

31.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Spichlerz Żuławski"

pomorskie

04.10.2012

31.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia"

pomorskie

28.09.2012

15.10.2012

Lokalna Grupa Działania Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi

pomorskie

18.09.2012

09.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Wrzeciono"

pomorskie

17.09.2012

08.10.2012

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenia "Partnerstwo Północnej Jury"

śląskie

19.09.2012

03.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski"

świętokrzyskie

24.09.2012

15.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Nad Czarną i Pilicą"

świętokrzyskie

10.09.2012

09.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Wielkopolska z Wyobraźnią"

wielkopolskie

08.10.2012

22.10.2012

Lokalna Grupa Działania "KOLD"

wielkopolskie

01.10.2012

15.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Między Ludźmi i Jeziorami"

wielkopolskie

08.10.2012

22.10.2012

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania "Kraina Lasów i Jezior"

wielkopolskie

09.10.2012

23.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Długosz Królewski"

wielkopolskie

01.10.2012

30.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Dolina Samy"

wielkopolskie

24.09.2012

08.10.2012

Lokalna Grupa Działania Leader Suchy Las

wielkopolskie

18.09.2012

05.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Lider Pojezierza"

zachodniopomorskie

09.10.2012

23.10.2012

Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pyrzycka"

zachodniopomorskie 

05.09.2012

04.10.2012

 

Zobacz wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków o przyznanie wsparcia z działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - otwórzTagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!