Można skałdać wnioski w ramach działań związanych z "Zrównoważonym rozwojem sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa działając na podstawie § 36a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 - Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 101, poz. 840 z późn. zm.) informuje, że można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013:

Można skałdać wnioski w ramach działań związanych z
  • w zakresie Środka 1.2 "Pomoc publiczna z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej" w dniach od 1 do 31 stycznia 2012 r.

 

  • w zakresie Środka 1.5 "Rekompensaty społeczno-gospodarcze w celu zarządzania krajową flotą rybacką" w dniach od 1 stycznia do 29 lutego 2012 r.

Wnioski o dofinansowanie należy składać do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego i udokumentowanego wniosku o dofinansowanie.

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją oraz inne niezbędne dokumenty są dostępne na stronach: www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl w zakładce "PO Ryby 2007-2013".

Więcej informacji o zasadach naboru i kryteriach wyboru projektów można uzyskać na stronie www.arimr.gov.pl (otwórz) oraz telefonicznie pod numerem infolinii 0-800 38-00-84.

Tomasz Kołodziej
Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!