Od 23 stycznia 2012 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie lasów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Lasy zniszczone przez huragany, pożary czy też inne katastrofy naturalne można odbudować dzięki wsparciu z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", które jest wdrażane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Od 23 stycznia 2012 r. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na odtworzenie lasów zniszczonych przez klęski żywiołowe

Można również z tego działania dofinansować inwestycje poprawiające poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego w lasach. Nabór wniosków o przyznanie pomocy z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" zostanie przeprowadzony przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 23 stycznia 2012 r. do 17 lutego 2012 r. Termin ten ogłosił, 21 grudnia 2011 r. Prezesa ARiMR Tomasz Kołodziej w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim oraz na portalu internetowym Agencji (otwórz).

Wnioski o pomoc z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych", mogą składać Nadleśnictwa Lasów Państwowych w Oddziałach Regionalnych ARiMR.

W przypadku prywatnych właścicieli, których lasy zostały uszkodzone i chcieliby je odnowić w ramach tego działania, muszą niezwłocznie zgłosić się do "swojego" Starostwa oraz Nadleśnictwa. Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, Nadleśnictwo może dołączyć zgłaszaną przez prywatnego właściciela szkodę do kompleksowego projektu odbudowy.  

Pomoc w ramach działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów przyznanej przez ARiMR złożonym wnioskom o wsparcie. Zależy ona od procentowej wartości określającej kwotę inwestycji kwalifikujących się do przyznania pomocy, realizowanych w lasach, które nie należą do Nadleśnictwa, w stosunku do wnioskowanej kwoty pomocy. Im ten poziom jest wyższy tym większa jest liczba przyznawanych punktów, a więc wyższe miejsce na liście określającej kolejność przysługiwania pomocy. W przypadku, gdy wniosek o przyznanie pomocy nie zawiera danych niezbędnych do ustalenia takiej kolejności, punkty nie będą przyznawane.

Szczegółowe warunki przyznawania  pomocy z działania "Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" znajdują się w Rozporządzeniu MRiRW z 20 maja 2008 r. Dz. Nr U. 103, poz. 658 z  późń. zm.

Departament Komunikacji Społecznej

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!