Od nowego roku szkolnego zmieni się system kształcenia zawodowego

To bardzo istotna informacja dla tych młodych rolników, którzy otrzymali z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach PROW 2007 - 2013, 75 tys. zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania, pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia.

Od nowego roku szkolnego zmieni się system kształcenia zawodowego
Przypomnijmy, że osoby, które w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy z działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" nie posiadały wymaganego wykształcenia, mają na uzupełnienie go 36 miesięcy od otrzymania decyzji przyznającej wsparcie. Termin ten nie może być wydłużony, a w przypadku gdy wykształcenie nie zostanie uzupełnione w tym czasie, młody rolnik będzie musiał zwrócić otrzymaną z ARiMR pomoc wraz z odsetkami.
 

Tymczasem od nowego roku szkolnego 2012/2013 zmienia się system kształcenia zawodowego. Dlatego ważne jest aby młodzi rolnicy, którzy jeszcze nie zabrani się za uzupełnianie wykształcenia zapoznali się z zmianami. Zmiana polega m.in. na tym, że od nowego roku szkolnego tylko młodzi rolnicy posiadający wykształcenie średnie inne niż rolnicze będą mieli możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej dla dorosłych i uzyskanie dyplomu w zawodzie rolniczym. Wybór zawodów został jednak ograniczony tylko do dwóch -  technik turystyki wiejskiej lub, w przypadku gdy w gospodarstwie młodego rolnika będzie prowadzony chów lub hodowla zwierząt gospodarskich - technik weterynarii. Nauka w szkole policealnej trwa 2 lata a świadectwo jej ukończenia jest dokumentem potwierdzającym posiadanie średniego wykształcenia rolniczego.
 

Zgodnie z nowymi przepisami opracowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej młodzi rolnicy, którzy ukończyli jedynie szkołę zawodową i nie mają wykształcenia rolniczego, nie będą mogli uzupełnić go w szkołach zawodowych dla dorosłych, ponieważ  od roku szkolnego 2012/2013 nie będzie już naboru do takich szkół. W miejsce likwidowanych szkół prowadzących kształcenie zawodowe dla dorosłych, wprowadzono nową formę uzupełniania wiedzy - kwalifikacyjny kurs zawodowy, który może być prowadzony przez szkoły rolnicze. Młodzi rolnicy uczestnicząc w takich kursach mogą zdobyć np. zawód rolnika, ogrodnika lub pszczelarza. Muszą jedynie ukończyć stosowny kurs i przystąpić do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego nabycie danej kwalifikacji. Zdanie takiego egzaminu wraz ze świadectwem ukończenia szkoły, uprawnia do uzyskania dyplomu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacje w danym zawodzie.
 

Zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych nie zostały zmienione, są one nadal przeprowadzane przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
 

Program kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zakresie nauczania zawodu będzie porównywalny z programem zasadniczej szkoły zawodowej i przewiduje przeprowadzenie łącznie minimum 880 godzin zajęć. Przy takiej liczbie godzin zrealizowanie kursu w ramach jednej z wymienionych kwalifikacji będzie trwało ponad rok. Do tego należy doliczyć czas potrzebny na przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymanie dyplomu.
 

Informacje o typach szkół i kierunkach kształcenia oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych można uzyskać jak dotychczas u właściwego ze względu na województwo kuratora oświaty, w powiatach prowadzących szkoły ponadgimnazjalne lub bezpośrednio w szkołach rolniczych albo u innych organizatorów tych form kształcenia.
 

Natomiast młodzi ludzie, którzy mają wykształcenie na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym muszą równolegle z odbyciem kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uzupełnić poziom wykształcenia zasadniczego zawodowego lub średniego poprzez ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych lub zdanie egzaminów eksternistycznych.
 

DKS, DDSŚ

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!