Żywność dla najbardziej potrzebujących osób

Polska prezydencja z zadowoleniem przyjęła wczorajsze pozytywne decyzje podjęte przez Specjalny Komitet ds. Rolnictwa (SCA) Rady w Brukseli oraz Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w sprawie wyników nieformalnego trilogu między Radą a Parlamentem Europejskim 6 grudnia dotyczącego programu żywnościowego dla osób najbardziej potrzebujących.

Żywność dla najbardziej potrzebujących osób

Polska prezydencja ogłosi porozumienie polityczne w sprawie programu podczas najbliższej Rady ds. Rolnictwa i Rybactwa 15 grudnia. Porozumienie Rady i PE zapewni kontynuację programu dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących w ramach WPR w latach 2012-2013. Pozwoli to organizacjom charytatywnym korzystającym z systemu wsparcia na przygotowanie się do nowej sytuacji po roku 2013.

Zapisy tekstu kompromisowego przewidują działanie retroaktywne, począwszy od 1 stycznia 2012 r., jako że przyjęcia tego rozporządzenia nie będzie możliwe przed końcem tego roku. Dzięki temu organizacje charytatywne będą mogły w pełni wykorzystać ten program.

Nowe przepisy programu rozszerzają zakres produktów objętych jego działaniem - teraz zakupy na rynku będą stanowić regularne źródło dostaw dla programu pomocy w celu uzupełnienia zapasów interwencyjnych. Program daje również pierwszeństwo produktom pochodzenia unijnego.

Ponadto program będzie w całości finansowany przez UE i obejmie finansowaniem m.in.: koszty transportu, magazynowania oraz koszty administracyjne bezpośrednio związane z realizacją programu.

Roczny budżet programu wynosi 500 mln euro, a z programu rocznie korzysta ponad 18 mln Europejczyków.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!