Z dniem 1 września 2017 roku zostały zniesione Agencja Rynku Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych. W miejsce instytucji został powołany Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Seminarium Eksperckie „Rynek cukru w ramach 50 lat WPR – jakie wnioski na przyszłość?”

Seminarium Eksperckie „Rynek cukru w ramach 50 lat WPR – jakie wnioski na przyszłość?” organizowane przez Agencję Rynku Rolnego we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 4 lipca br. w Warszawie w ramach obchodów 50-lecia Wspólnej Polityki Rolnej, poświęcone było m.in. ewolucji europejskiego rynku cukru, problemom obecnym oraz perspektywom i wyzwaniom, przed jakim będzie stał sektor cukru w przyszłości.

Seminarium Eksperckie „Rynek cukru w ramach 50 lat WPR – jakie wnioski na przyszłość?”

Zgodnie z projektem pakietu legislacyjnego Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 sektor cukru UE ulegnie znaczącym przekształceniom – m.in. od roku gospodarczego 2014/2015 zniesiony ma zostać system kwotowania produkcji cukru. Obecnie na forach organów UE prowadzone są dyskusje odnośnie przyszłości sektora cukrowniczego, większość państw członkowskich, jak również europejskie organizacje zrzeszające przedstawicieli rolników i producentów cukru zdecydowanie opowiadają się za przedłużeniem systemu kwot cukrowych, do roku 2020.
 

Do udziału w seminarium w Warszawie zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw i agencji płatniczych z takich państw UE jak Węgry, Rumunia, Czechy, Niemcy, Włochy. Ponadto, w seminarium zabrali głos również przedstawiciele Związku Producentów Cukru w Polsce oraz Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego. Przedmiotem dyskusji były m.in. doświadczenia ww. krajów we wdrażaniu mechanizmów WPR na rynku cukru, wpływ tych mechanizmów na sytuację na rynku cukru w tych krajach oraz przedstawienie opinii odnośnie projektowanej przyszłości rynku cukrowniczego UE.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!