Wybrano laureatów i wyróżnionych XII edycji konkursu „Sposób na Sukces”

W tegorocznej edycji konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze przedsięwzięcia pozarolnicze na obszarach wiejskich, wybrano czternastu laureatów, a dwa przedsięwzięcia wyróżniono.

Wybrano laureatów i wyróżnionych XII edycji konkursu „Sposób na Sukces”

Rada Programowa konkursu miała w tym roku niełatwe zadanie ze względu na wyrównany wysoki poziom zgłoszonych przedsięwzięć. Nagrody przyznano w kategoriach: indywidualna, rodzinna, zespołowa, inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.


Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Pałacu Prezydenckim w dniu 28 czerwca 2012r.


Laureatom i wyróżnionych gratulujemy wygranej.

 

KATEGORIA INDYWIDUALNA:

 • „Dom Seniora” Mieszko Zając za uruchomienie „Domu Seniora” dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – nagroda I-go stopnia

 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Cicha Woda” Szymon Balak za rozszerzenie działalności gospodarstwa rolnego „Cicha Woda” poprzez budowę obiektu gastronomiczno – noclegowego oraz wypożyczalni rowerów w Górach Sowich - nagroda II-go stopnia

 • TRAVEL – BUS Robert Dziewit za wykonanie prac inwestycyjnych oraz zakup środków trwałych, w tym m. in. autokaru w celu podniesienia konkurencyjności firmy zajmującej się przewozem osób - nagroda II-go stopnia

 

KATEGORIA RODZINNA:

 • Zakład Przetwórstwa Mięsnego Grzegorz Nowakowski za budowę biologiczno – mechanicznej oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową zakładu i modernizację parku maszynowego - nagroda I-go stopnia

 • Usługi Hotelarsko-Gastronomiczne Andrzej Pielichowski za wybudowanie „Azalii Lux” – luksusowego kompleksu usytuowanego w sercu Beskidów - nagroda III-go stopnia

 

 

KATEGORIA ZESPOŁOWA:

 • Spółdzielnia Grup Wielkopolskich, Zakłady Mięsne „Salus” Sp. z o.o. Prezes Andrzej Tułaza za wykup przez spółdzielnię większości udziałów w Zakładzie Mięsnym „Salus” w Golince – odbiorcy tuczników od producentów trzody chlewnej w regionie wielkopolskim - nagroda I-go stopnia

 • Stowarzyszenie „Macierzanka” Prezes Barbara Żeliszczak za utworzenie „Wioski tematycznej : Biegun sera i zimna”. Produkcję i sprzedaż - nagroda II-go stopnia

 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława B.M. w Niedźwiadnej ks. Jarosław Stefaniak – Proboszcz za odrestaurowanie XVI wiecznego kościoła wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych oraz organizację Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego w Niedźwiadnej. - nagroda II-go stopnia

 

Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych:

 • Spółdzielnia Socjalna „Opoka” Prezes Agata Swędzioł, Wiceprezes Agnieszka Ścigaj - wielobranżowe przedsiębiorstwo społeczne zajmujące się działalnością zapobiegając wykluczeniu społecznemu poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych - nagroda I-go stopnia

 • Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Prezes Arkadiusz Jachimowicz - „Miejsca z Duszą. Miejscowości Tematyczne Warmii i Mazur” Uruchomienie wiosek tematycznych na terenach popegeerowskich i podejmowanie działań tworzących miejsca pracy z wykorzystaniem potencjału, umiejętności i pomysłów mieszkańców wsi. - nagroda II-go stopnia

 • Gmina Strawczyn Wójt Tadeusz Tkaczyk - „Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Strawczynku” - nagroda II-go stopnia

 • Gmina Połaniec Burmistrz Jacek Tarnowski za tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny, w tym m.in. nowoczesnego targu handlowego - nagroda III-go stopnia

 • Dom Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Kodniu Dom Pielgrzyma w Kodniu o. Józef Czernecki OMI - „Dom Pielgrzyma w Kodniu”. Budowa zaplecza pielgrzymkowo – turystycznego - nagroda III-go stopnia

WYRÓŻNIENIA:

 • Tłocznia soków z owoców i warzyw „Wiatrowy Sad” Grażyna Wiatr za tłocznię soków z owoców i warzyw. Soki produkowane z własnego gospodarstwa sadowniczego, objętego programem integrowanej produkcji

 • Bojarski Gościniec, Eugeniusz Ostapczuk za obiekt gastronomiczno – noclegowy „Bojarski Gościniec”. Przedsięwzięcie dotyczy przeniesienia carskiego dworca z 1902 r. na teren Gościńca i wykorzystania jako atrakcję turystyczną, zakup kajaków i rowerów.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!