Zakończyła się 28. sesja CCEURO w Batumi

W dniach 25-28 września 2012 roku w Batumi (Gruzja) odbyło się posiedzenie 28. sesji Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Europy (CCEURO). W sesji udział wzięło ponad 90 delegatów i obserwatorów reprezentujących 40 państw i jedną organizację międzyrządową (Unia Europejska), 2 kraje spoza regionu o statusie obserwatora (Japonia oraz Indie) oraz 2 międzynarodowe organizacje pozarządowe.

Zakończyła się 28. sesja CCEURO w Batumi
W sesji wzięła również udział wice-przewodnicząca Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO (KKŻ FAO/WHO) pani Awilo Ochieng Pernet.

Polska jako Koordynator FAO/WHO dla Regionu Europy była współorganizatorem powyższego posiedzenia wraz ze stroną gruzińską. Spotkaniu przewodniczył Profesor Krzysztof Kwiatek z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. 28. sesja CCEURO była ostatnią sesją Komitetu Regionalnego pod polskim przewodnictwem.
 

Posiedzenie poprzedzone było jednodniowymi warsztatami poświęconymi tematyce Codex Alimentarius, skierowanymi do krajów będących w okresie transformacji, sfinansowanymi przez Codex Trust Fund. Wzięło w nich udział blisko 60 osób z ponad 30 państw.
 

W trakcie posiedzenia Komitetu CCEURO delegaci omówili wiele kwestii dotyczących bezpieczeństwa żywności oraz międzynarodowego handlu żywnością, istotnych z punktu widzenia szeroko rozumianego regionu Europy. Do najważniejszych rezultatów sesji należą:

  • Przekazanie proponowanego projektu normy dla świeżych grzybów kurek (Chanterelle, Cantharellus cibarius) do zatwierdzenia na 36. sesji Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO na 5/8 stopniu procedury, jako regionalnej normy KKŻ,
  • Powołanie fizycznej Grupy Roboczej mającej na celu kontynuację prac nad proponowanym projektem regionalnej normy dla fermentowanego napoju mlecznego ayranu (pod współprzewodnictwem Turcji oraz Niemiec),
  •  Uzgodnienie uwag regionu do projektu kodeksowego Planu Strategicznego na lata 2014-2019.

Ważnym punktem obrad sesji była nominacja Holandii na nowego Regionalnego Koordynatora dla Europy wysunięta przez przedstawicieli Polski i poparta przez wiele innych delegacji. Powyższa nominacja będzie rozpatrywana i zatwierdzona w 2013 roku w trakcie obrad 36. Sesji KKŻ FAO/WHO, podczas której Polska zakończy drugą kadencję funkcji Regionalnego Koordynatora dla Europy (I kadencja: lata 2009-2011 oraz II kadencja: lata 2011-2013).

 

Na zakończenie sesji przedstawiciele FAO i WHO oraz delegaci skierowali serdeczne podziękowania dla Polski za blisko cztery lata sprawowania powierzonej funkcji, a zwłaszcza za pracę na rzecz aktywizacji państw w okresie transformacji oraz pogłębiania integracji całego regionu Europy.
 

Jednocześnie, podziękowano Przewodniczącemu Komitetu Koordynacyjnego FAO/WHO dla Europy oraz polskiemu zespołowi za sprawną realizację zadań wynikających z koordynowania prac Komitetu. Podziękowano również Gruzji oraz Polsce za organizację na wysokim poziomie tegorocznej sesji oraz warsztatów, a w szczególności Gruzji za okazaną gościnność.
 

Ostateczny raport z 28. Sesji CCEURO będzie niebawem dostępny na stronie internetowej www.codexalimentarius.org oraz www.cceuro.pl. Na polskiej stronie Komitetu zostaną zamieszczone również prezentacje z warsztatów.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!