Komunikat w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (19-25.06.2013)

W ramach wprowadzonego przez Inspekcję Weterynaryjną programu „Zero tolerancji” w dniach 19–25 czerwca 2013 r. terenowe organy Inspekcji Weterynaryjnej na terenie całej Polski przeprowadziły 1090 kontroli: 149 w rzeźniach, 169 w zatwierdzonych zakładach przetwórstwa spożywczego, 6 w chłodniach składowych, 155 w punktach skupu zwierząt, 97 u pośredników w handlu zwierzętami, 81 środków transportu produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz 433 środków transportu zwierząt do 8h.

Komunikat w sprawie działań podjętych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach programu „Zero tolerancji” (19-25.06.2013)
Uchybienia występujące w podmiotach sektora spożywczego produktów pochodzenia zwierzęcego dotyczyły: nadzoru właścicielskiego, wymogów strukturalnych, identyfikowalności, wymogów higienicznych, dobrostanu zwierząt, właściwego postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego i utrzymania łańcucha chłodniczego.
 
Stwierdzane nieprawidłowości w punktach skupu zwierząt, podmiotach prowadzących działalność pośrednictwa w obrocie zwierzętami i podmiotach zajmujących się transportem zwierząt dotyczyły: infrastruktury, prowadzenia dokumentacji, identyfikacji zwierząt, dobrostanu zwierząt oraz warunków technicznych środka transportu.
 
Jednocześnie w wyniku prowadzonych w dniach 19–25 czerwca 2013 r. kontroli ujawniono 19 prowadzonych nielegalnie działalności. Przypadki te dotyczyły m.in.: produkcji środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, uboju i rozbioru zwierząt, obrotu zwierzętami, skupu zwierząt. Dodatkowo ujawniono 2 przypadki nielegalnego transportu zwierząt.
 
W związku z powyższym:
  • nałożono w drodze decyzji administracyjnej 9 kar pieniężnych na łączną sumę 25 900 zł, nałożenie 17 kolejnych jest w toku;
  • nałożono 49 mandatów na łączną kwotę 8 600 zł;
  • 11 spraw przekazano do organów ścigania, przekazanie kolejnych 2 jest w toku;
  • wydano 3 decyzje administracyjne o zawieszeniu/zakazie działalności i/lub wykreśleniu z rejestru, wydanie kolejnych 2 jest w toku;
  • 2 sprawy przekazano do właściwych terytorialnie powiatowych lekarzy weterynarii;
  • w stosunku do 2 urzędowych lekarzy weterynarii uchylono wyznaczenie.
Jednocześnie przeprowadzona analiza dotychczasowych wyników kontroli wskazuje, iż utrzymuje się trend spadkowy stwierdzanych uchybień w znacznej większości kontrolowanych podmiotów.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!