Notatka z 80 Sesji Generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE), która odbyła się w dniach 20-25 maja 2012 r. w Paryżu

W dniach 20-25 maja 2012 r. w Paryżu odbyła się 80 Sesja Generalna Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt, w której udział wzięli przedstawiciele państw członkowskich OIE oraz współpracujących organizacji.

Notatka z 80 Sesji Generalnej Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE), która odbyła się w dniach 20-25 maja 2012 r. w Paryżu
Podczas Sesji Generalnej OIE Polskę reprezentowali: pan Janusz Związek - Główny Lekarz Weterynarii, pan Krzysztof Jażdżewski - Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii - Delegat OIE, pan Paweł Makowski – pracownik Głównego Inspektoratu Weterynarii, pan dr Krzysztof Niemczuk - Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, pan prof. Zygmunt Pejsak - Kierownik Zakładu Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, pan Jan Prandota - Radca Ministra w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, pan dr hab. Tadeusz Wijaszka oraz pan prof. Henryk Lis.

Sesja Generalna OIE rozpoczęła się ceremonią otwierającą, podczas której miało miejsce wystąpienie Dyrektora Generalnego OIE oraz wystąpienia przedstawicieli rządów państw członkowskich. Wręczono również nagrody honorowe. Następnie odbyły się spotkania Komisji Regionalnych OIE, osiem sesji plenarnych oraz dwie sesje administracyjne. Podczas spotkań i sesji dyskutowano na temat zmian w Kodeksach i Podręcznikach OIE, a także nad dokumentami administracyjnymi przedmiotowej organizacji. Ponadto, omawiano sytuację epizootyczną na świecie w 2011 r. oraz na początku 2012 r., w tym występowanie w Europie nowej jednostki chorobowej, która wywoływana jest przez wirus Schmallenberg. Podczas wystąpień zaprezentowano aktualne dane odnośnie etiologii, epizootiologii, diagnostyki, profilaktyki i zwalczania przedmiotowej choroby. Podkreślono, iż brak jest dowodów na to, że jest to zoonoza.

Informacje na temat wirusa Schmallenberga mają być ponadto sukcesywnie aktualizowane i umieszczane na stronie internetowej OIE. Przeprowadzono również wybory Prezydenta i Wiceprezydenta oraz członków Rady OIE, członków pięciu Komisji Regionalnych OIE oraz czterech Komisji Specjalistycznych OIE na trzyletnią kadencję. W tym Prezydentem OIE została Dr Karin Schwabenbauer (Główny Lekarzy Weterynarii Niemiec, wcześnie Wiceprezydent OIE), natomiast Wiceprezydentem OIE wybrany został Dr Jaouad Berrada (Główny Lekarz Weterynarii Maroka). Prezydentem Komisji Regionalnej OIE dla Europy wybrano Dr Ago Pärtel’a (Główny Lekarz Weterynarii Estonii), a jego drugim zastępcą Dr Lucio Carbajo Goñi (Główny Lekarz Weterynarii Hiszpanii).
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!