9 państw UE z mechanizmem podwójnego naliczania

Według stanu na początek czerwca 2012 roku 9 państw Unii Europejskiej wprowadziło do swoich krajowych rozwiązań legislacyjnych mechanizm podwójnego naliczania biopaliw wyprodukowanych z surowców niespożywczych, odpadów i pozostałości. Jest to jeden z elementów Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zgodnie z którą każde państwo członkowskie UE musi zapewnić, że udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu w 2020 r. wyniesie co najmniej 10 % końcowego zużycia energii w transporcie w tym kraju.

9 państw UE z mechanizmem podwójnego naliczania

Państwa, które dotychczas wprowadziły mechanizm podwójnego naliczania to: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Niemcy, Irlandia oraz Wielka Brytania.
 

Zastosowane rozwiązania różnią się pomiędzy sobą w zależności od konkretnych surowców, które zakwalifikowane zostały do wsparcia tego rodzaju. Podkreślenia wymaga również fakt, że dotychczasowe doświadczenia, jak choćby Francji w przypadku roślinnych olejów posmażalniczych, pokazują, że nie wszystkie zastosowane ścieżki należy uznać za efektywne.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!