Dane produkcyjne biokomponentów za III kwartały 2011

W związku z publikacją w ostatnich dniach przez Urząd Regulacji Energetyki zestawienia wytworzonych i sprzedanych biokomponentów w Polsce za III kwartał 2011 roku, zapraszamy do zapoznania się z zestawieniem zbiorczym niniejszych danych za okres styczeń-wrzesień 2011 i krótkiego porównania do ubiegłorocznych statystyk.

Dane produkcyjne biokomponentów za III kwartały 2011
Niestety, w stosunku do analogicznego okresu w roku 2010 zanotowany został spadek w produkcji etanolu o prawie 38 tys. m3, natomiast estrów wyprodukowano w kraju mniej o ok. 10 tys. ton.
 
Zestawienie wytworzonych i sprzedanych biokomponentów - 2010
 
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Ogółem
Bioetanol
Ester
Czysty olej roślinny
Ilość biokomponentów wytworzonych przez ogół wytwórców:
[ton]
574 820
161 663
370 588
42 569
Ilość biokomponentów sprzedanych przez wytwórców na terytorium kraju:
[ton]
451 786
51 311
361 314
39 161
Ilość biokomponentów sprzedanych przez wytwórców podmiotom zagranicznym:
[ton]
80 939
73 884
3 923
3 132

Zestawienie wytworzonych i sprzedanych biokomponentów – III kwartały 2011
 
Wyszczególnienie
Jedn. miary
Ogółem
Bioetanol
Ester
Ilość biokomponentów wytworzonych przez ogół wytwórców:
[ton]
372 727
97 406
275 321
Ilość biokomponentów sprzedanych przez wytwórców na terytorium kraju:
[ton]
348 519
70 871
277 348
Ilość biokomponentów sprzedanych przez wytwórców podmiotom zagranicznym:
[ton]
15 004
10 023
4 981

Dane URE z pierwszych III kwartałów 2011 roku (zebrane na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących lub wprowadzających do obrotu biokomponenty, którzy przekazali sprawozdania kwartalne, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych) obrazują istotny spadek produkcji etanolu na cele paliwowe w porównaniu do 2010 roku, jak również stagnację w zakresie wytwórstwa estrów, których krajowa podaż nieznacznie spadła do wolumenu wytworzonych estrów w analogicznym okresie w 2010 roku (275 321 t wobec 285 614 t).

Jednocześnie nastąpił drastyczny spadek ilości biokomponentów sprzedanych podmiotom zagranicznym, co oznacza, że krajowe biokomponenty w niemal całości trafiły do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego. Podkreślić jednak należy, że wobec wzrostu z 5,75% NCW w 2010 roku do poziomu 6,20% w 2011 roku, generalny udział importu w jego realizacji prawdopodobnie osiągnie jeszcze wyższy poziom niż miało to miejsce w ubiegłym roku, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę systematyczny wzrost konsumpcji paliw transportowych w Polsce i stosunek ilości wykorzystanych benzyn do oleju napędowego.
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!