Globalny popyt na zboża w sezonie 2012/2013 według Międzynarodowej Rady Zbożowej

Według prognoz ekspertów Międzynarodowej Rady Zbożowej opublikowanych w dniu 26 kwietnia br., globalny popyt na zboża w nadchodzącym sezonie 2012/2013 będzie o 1,5% wyższy aniżeli szacowany w sezonie bieżącym i wyniesie 1 865 mln ton. W ocenie Rady rekordowy poziom zapotrzebowania na zboża jest wynikiem rosnącego w krajach rozwijających się popytu na mięso, a co za tym idzie również na zbożowe komponenty paszowe.

Globalny popyt na zboża w sezonie 2012/2013 według Międzynarodowej Rady Zbożowej

Jednocześnie, oczekuje się, że nadchodzący sezon może przynieść wzrost wykorzystania do celów paszowych kukurydzy kosztem pszenicy, co miedzy innymi jest konsekwencją kształtowania się relacji cenowych pomiędzy tymi zbożami oraz ich dostępności w poszczególnych regionach świata. Prognozuje się, że wykorzystanie paszowe kukurydzy wzrośnie w sezonie 2012/2013 w porównaniu do bieżącego sezonu o 16 mln t do 490 mln ton. Rada nie przedstawia w tym zakresie prognoz dla pszenicy, jednakże warto zaznaczyć, że w bieżącym sezonie 2011/2012 przeznaczono na cele paszowe 134 mln t tego zboża, w porównaniu z 115 mln t w sezonie poprzednim.
 

W tym samym czasie przewiduje się, że w wyniku zmian w otoczeniu regulacyjnym amerykańskiego sektora biopaliwowego, zmniejszy się wykorzystanie kukurydzy na cele energetyczne. Analizując przemysłowe wykorzystanie zbóż w skali globalnej, warto zwrócić uwagę, że równocześnie przewiduje się większy popyt zgłaszany ze strony producentów skrobi, w szczególności na kukurydzę. Według Rady wykorzystanie kukurydzy na cele przemysłowe w sezonie 2012/2013 osiągnie 248 mln t (242 mln t w obecnym sezonie). Umożliwi to dalszy wzrost wykorzystania zbóż na cele przemysłowe, jednakże przyrost ten będzie w ocenie Rady mniejszy, aniżeli w przypadku przeznaczenia paszowego.

 

Podsumowując, w przypadku kukurydzy ostatnie szacunki Rady wskazują˛ na wzrost produkcji w przyszłym sezonie do 900 mln t, wobec 865 mln t szacowanych w sezonie bieżącym 2011/2012. Zapotrzebowanie jest natomiast oceniane w sezonie 2012/2013 na 893 mln t (869 mln t w sezonie 2011/2012). W przypadku pszenicy Eksperci Rady prognozują w nadchodzącym sezonie 2012/2013 spadek produkcji w skali roku o 24 mln t do 676 mln ton, a także obniżenie się popytu o 4 mln t do 680 mln ton.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!