Rolnicy! Wolne działki do 5 ha

Zachęcamy rolników do zainteresowania się działkami rolnymi, przylegającymi do swoich gruntów. W przypadku braku zainteresowania rolników Lubuska Izba Rolnicza wyda pozytywną opinię na ich sprzedaż w formie jak niżej proponuje Filia Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze.

Rolnicy! Wolne działki do 5 ha

Filia Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze uwzględniając ustalone pomiędzy Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Prezesem Krajowej Rady Izb Rolniczych zasady współpracy gwarantujące gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa umożliwiające kreowanie polityki rolnej zgodnej z wytycznymi resortu rolnictwa wnosi o opinię  w zakresie możliwości kontynuowania wdrożonych procedur związanych ze sprzedażą nieruchomości rolnych, których powierzchnia nie przekracza5 hawymienionych z załączniku do niniejszego pisma. Dodaję, iż w stosunku do wymienionych we wniosku nieruchomości planowanym trybem sprzedaży są przetargi ustne nieograniczone. Z uwagi na brak zgłoszeń rolników indywidualnych obejmujących wskazane działki oraz podejmowane uprzednio, bez skutku, próby zagospodarowania a także daleko zaawansowaną procedurę sprzedaży prosimy o potwierdzenie zasadności ich zagospodarowania w pierwotnie planowanej formie.
 Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!