Szkolenie „VAT w rolnictwie” – zagadnienia praktyczne

LUBUSKA IZBA ROLNICZA ZAPRASZA ROLNIKÓW na szkolenie „VAT W ROLNICTWIE” w dniu 16 listopada 2012 od 10.00-14.00 w Kalsku

Szkolenie „VAT w  rolnictwie” – zagadnienia praktyczne

W programie poruszone będą szerokie zagadnienia:
 

1. Opodatkowanie podatkiem VAT produkcji rolnej:

 

a) stawki podatku od sprzedaży(dostawy) produktów rolnych, (możliwe „pułapki” i  zagrożenia związane z klasyfikacja PKWiU;
 

b) opodatkowanie zakupów (nabyć) w działalności rolniczej;
 

- dlaczego warto być, prowadząc działalność rolniczą, płatnikiem VAT a nie tylko tzw. „rolnikiem ryczałtowym”:- przykłady liczbowe;
 

c) rozliczenie podatku VAT w miesiącu, w którym dokonana zostaje sprzedaż produktów rolniczych i dokonywane są bieżące zakupy związane z działalnością rolniczą;
 

d) rozliczenie podatku VAT w miesiącu, w którym nie wystąpiła sprzedaż produktów rolniczych ale ponoszone były wydatki na prowadzenie działalności rolniczej;
 

2.  Kiedy i jak zarejestrować się jako płatnik VAT w US;

 

- jakie i kiedy należy złożyć druki i deklaracje  w Urzędzie Skarbowym,
 

- jaki wybrać okres rozliczeniowy(miesięczny czy kwartalny) i co bardziej się rolnikowi VAT-owcowi opłaca;
 

- jakie dokumenty otrzymujemy i w jakim terminie z naszego Urzędu Skarbowego po złożeniu zgłoszenia VAT-R;
 

- jakie ewidencje księgowe musimy założyć od dnia, w którym zostaniemy płatnikiem VAT:
 

a) ewidencja dostaw(sprzedaży), zasady jej prowadzenia;
 

b) ewidencja nabyć (zakupów), zasady jej prowadzenia;
 

3. Ewidencja śr. trwałych, dlaczego staranne jej sporządzenie ma kluczowe znaczenie w rozliczaniu podatku VAT  zapłaconego  przy zakupach związanych z remontem maszyn, urządzeń budynków i budowli związanych z prowadzoną działalnością rolniczą;
 

- zasady prowadzenia ewidencji śr. trwałych, co w niej ujmować, jakie są stawki amortyzacyjne środków trwałych  w działalności rolniczej,
 

- jak dokumentować sprzedaż (dostawy) produktów rolnych po rejestracji vatowskiej, co powinna zawierać faktura dokumentująca sprzedaż, różnice w sprzedaży dla przedsiębiorstw i instytucji a dla osób fizycznych(w tym rolników ryczałtowców), pułapki z tym związane (kasy fiskalne dla rolników!!!), jak korygować np. rabaty,
 

- jak wyliczyć cenę netto sprzedawanych produktów rolnych ( przykłady liczbowe i wzory);
 

- zakupy uprawniające do odliczenia podatku naliczonego, na co zwracać uwagę odbierając faktury dokumentujące zakupy, szczególne zagrożenia przy dokumentowaniu zakupów paliwa do maszyn i urządzeń rolniczych (na co zwracać w pierwszym rzędzie uwagę!!!), jakie błędy w fakturach dokumentujących zakupy nie pozwalają w danym miesiącu na odliczenie VAT-u, jak można poprawić te błędy, w jakim terminie można rozliczyć VAT z otrzymanych faktur dokumentujących zakupy(nabycia)
 

- za pomocą jakich dowodów finansowych dokumentować należy przeznaczenie własnych produktów rolnych na potrzeby prowadzonej przez siebie produkcji rolnej (np. własnego zboża na paszę dla hodowanego przez siebie bydła itp.)
 

4. Zamknięcie miesiąca w rozliczeniu podatku VAT, zasady zamknięcia  ewidencji VAT;
 

a) deklaracja VAT-7, jak wystąpić o zwrot VAT-u, co należy zrobić, występując o zwrot nadwyżki podatku naliczonego(od zakupów) nad podatkiem należnym(od sprzedaży) w terminie ustawowym, tj. 60-o dniowym;
 

b) kiedy można wystąpić o zwrot w terminie przyśpieszonym – 25-o dniowym, jakie należy spełnić warunki ubiegając się o zwrot w tym terminie;
 

5. Kontrola prawidłowości zwrotu VAT ze strony Urzędu Skarbowego;
 

-co najczęściej jest przedmiotem wzmożonej uwagi ze strony urzędników Urzędu Skarbowego (faktury dokumentujące zakup paliwa!!!!!), zasada obowiązująca w polskim prawie podatkowym – podatnik musi  udowodnić prawidłowość zaliczenia przez siebie do kosztów dających prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakupach;
 

- czy można zrezygnować z bycia vatowcem, w jakich terminach, jakie są tego konsekwencje finansowe dla rolnika vatowca ,
 

- usługi związane z rolnictwem (usługowe koszenie kombajnem, przewóz płodów rolnych, wykonanie własnym sprzętem orki itp.) – konsekwencje w podatku VAT i podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 

ZAPRASZAMY

UDZIAŁ NA ZGŁOSZENIA – DO BIURA LIR, tel. 68 324 6262  oraz w OT  LIR  tel. 95 720 60 44Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!