Ubezpieczenia rolne

Lubuska Izba Rolnicza, uwzględniając zdanie lubuskich organizacji rolniczych, w tym Lubuskiego Związku Rolników przesyła – Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Ubezpieczenia rolne

UZASADNIENIE

Lubuska Izba Rolniczapopiera formę  ubezpieczeń obowiązkowych, ale stawki muszą być dostosowane do dochodowości gospodarstw rolnych w danym roku. Proponowane w nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zmiany  skierowane  są głównie na poprawę  sytuacji finansowej  ubezpieczycieli.   Potwierdzają  to zasadnicze propozycje zmian w ustawie przedstawione poniżej.

  1. Następuje wzrost stawek taryfowych z grupy uprawowej  zboża, kukurydza ,ziemniaki, buraki cukrowe  z dotychczasowych  w wysokości 3,5%  sumy ubezpieczenia na 7%
  2. Wzrost stawek dla upraw  z grupy rzepak ozimy, warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe , tytoń, chmiel,  rośliny strączkowe z dotychczasowych 5% do  9%.
  3. Likwiduje się dotychczasową granicę stawek taryfowych w wysokości 6%  po przekroczeniu, której   ubezpieczyciele nie mogli uzyskać  dopłat budżetowych  co powoduje  przerzucenie wzrostu stawek ustalonych dla poszczególnych grup upraw w całości na rolników.
  4. Wycofanie się z dotychczasowych możliwości ubezpieczenia się od poszczególnych ryzyk  na rzecz pakietu minimum  trzech ryzyk.
  5. Rozszerzenie dotacji celowej na pokrycie strat  ubezpieczycieli  z dotychczasowych obejmujące straty  suszowe   dodatkowo  o straty z tytułu złego przezimowania  i przymrozków wiosennych.

 

Jest oczywiste że w interesie rolników leży sprawne funkcjonowanie zakładów prowadzących ubezpieczenia rolne  nie mniej należy  zadbać o interes rolnika  narażonego  przede wszystkim na ryzyko  występowania niekorzystnych zmian klimatycznych i dokonując zmiany w ubezpieczeniach   mieć na uwadze zapewnienie rolnikowi   możliwość  wyboru ryzyka  jak i wysokości kosztów ubezpieczenia adekwatnych do uzyskiwanych dochodów.  Z tego względu uważamy za niewłaściwe  wycofanie się z możliwości ubezpieczenia poszczególnych ryzyk  na rzecz pakietu przynajmniej  trzech ryzyk  co w przypadku upraw jarych jeżeli nie będą funkcjonowały ubezpieczenia od suszy jest z zasady nieracjonalne. Ponadto uważamy że likwidacja  granicy taryfowej uprawniająca zakłady do korzystania  z dopłat  otwiera drogę do niekontrolowanego wzrostu składek  ubezpieczeniowych co w warunkach  posiadania większości  ziemi przez małe gospodarstwa  nie jest właściwą drogą do wprowadzenia  powszechnych ubezpieczeń upraw rolnych.
 

Dotychczasowy system ubezpieczeń działał sprawnie – wyjątkiem było ubezpieczenie od suszy, które nie było przez zakłady stosowane ze względu na pewne ryzyko wystąpienia strat . Ubezpieczenie od suszy  jest największym problemem rolników, których gospodarstwa leżą w pasie występujących susz a  dodatkowo posiadają ziemie o niskiej bonitacji. Wprowadzone podwyżki taryf również  problemu w tych gospodarstwach nie załatwią  jeżeli  nie rozwiąże się specyficznych warunków ustalana i likwidacji strat spowodowanych suszą.
 

Oceniając projekt nowelizacji należy liczyć  się z skokowym wzrostem składek ubezpieczeniowych jak i nadal brakiem racjonalnego rozwiązania  ubezpieczenia od suszy. Z tego względu proponowane zmiany  nie przyczynią  się do  realizacji podanych w uzasadnieniu  celów zwiększenia objęcia ochroną ubezpieczeniową  upraw  jak i  liczby zawieranych polis.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!