Debata nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej

Wczoraj (19 grudnia) w Brukseli w PE odbyła się trzecia debata dotycząca reformy Wspólnej Polityki Rolnej

Debata nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej

Do udziału w niej zaproszeni zostali przedstawiciele świata nauki. Wcześniej 7 listopada nad przyszłością WPR debatowali unijni ministrowie rolnictwa, Komisarz oraz eurodeputowani członkowie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE, a 23 listopada przedstawiciele organizacji rolniczych i NGOs.

Przed europejskim rolnictwem stoją nowe wyzwania i konieczna jest otwarta i pogłębiona dyskusja z uwzględnieniem opinii różnych środowisk.

Dyskusja prowadzona w ramach cyklu debat przyczyni się do wypracowania dobrego kompromisu w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Zaproszeni do wczorajszej debaty naukowcy i eksperci starali się znaleźć odpowiedź na pytane dotyczące skuteczności i efektywności w realizacji celów postawionych przed WPR zaproponowanych w pakiecie legislacyjnym rozwiązań.

Debata skoncentrowana była wokół trzech tematów:

  1. Bezpieczeństwo żywnościowe i konkurencyjność łańcucha żywnościowego

  2. Zrównoważony rozwój unijnego rolnictwa

  3. Zrównoważony rozwój terytorialny

Zdaniem uczestników debaty bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego to wielkie wyzwanie. Udało się na świecie zmniejszyć zakres niedożywienia, a dostępność żywności w skali globalnej wzrosła. Obecnie trzeba jednak poprawić dostępność żywności w poszczególnych regionach.

Przedmiotem dyskusji była także kwestia podnoszenia konkurencyjności w rolnictwie, także produkcji roślinnej w celach energetycznych. Wspólna Polityka Rolna w zaproponowanym przez Komisję Europejską kształcie nie przyczynia się do poprawy konkurencyjności w rolnictwie. Propozycja reformy WPR nie jest wystarczająco odważna. Zaproponowane mechanizmy nie przyczynią się do poprawy warunków gospodarowania. Zdaniem naukowców należy rozważyć przeniesienie części środków finansowych z I do II filara, a te dodatkowe środki powinny być przeznaczone na kompensowanie zwiększonych obowiązków jakie są nakładane na rolników w produkcji żywności wysokiej jakości.

Uczestnicy debaty wypowiedzieli się także na temat zazieleniania WPR, która ich zdaniem powinna być ekologiczna, ale kwestią sporną pozostaje poziom tego zazielenienia. Niesie ono za sobą dodatkowe obowiązki administracyjne, które nakładane są na rolników.

Naukowcy biorący udział w debacie odnieśli się także do kwestii rozwoju obszarów wiejskich. UE potrzebuje silnej polityki, które ten rozwój będzie wyznaczała i regulowała.

- Europa boryka się z problemem konkurencyjności swojego rolnictwa na świecie, a jego produktywność spada. Jeśli nadal będziemy koncentrować się na płatnościach bezpośrednich oderwanych od produkcji będzie przybywało terenów ubożejących – powiedział podsumowując debatę minister Marek Sawicki.

- Wobec nowych wyzwań w Europie kwestia produkcji rolnej i konkurencyjności jest niezwykle ważna. WPR jest potrzebna Europie, ale być może niewystarczająca, aby sprostać tym wyzwaniom, ale jest konieczna, aby nadać tor ambicjom, które się pojawiają w reformie rolnictwa europejskiego - dodał Komisarz UE ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dacian Cilos.

Cykle debat zorganizowanych z inicjatywy polskiej prezydencji zostanie podsumowany 9 stycznia 2012 roku w Centralnej Bibliotece Rolniczej w warszawie podczas konferencji, którą poprowadzi minister Marek Sawicki. Wnioski z debat zaprezentowane zostaną także 24 stycznia 2012 podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

 

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!