Dodatkowe kwoty połowowe organizmów morskich

Realizując obowiązek nałożony Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i warunków wykorzystania ogólnej kwoty połowowej (Dz. U. Nr 282, poz. 1653), minister właściwy do spraw rybołówstwa informuje, że dodatkowe kwoty połowowe następujących organizmów morskich wynoszą:

Dodatkowe kwoty połowowe organizmów morskich
  • kwota połowowa dorszy (podobszary 25-32 Morza Bałtyckiego) – 1487,234 t.
     
  • kwota połowowa śledzi (podobszary. 22-24 Morza Bałtyckiego) – 2,526 t.
     
  • kwota połowowa łososi (podobszary 22-31 Morza Bałtyckiego) - 148 szt.

Podział dodatkowych kwot połowowych wymienionych gatunków ryb nastąpi zgodnie z zasadami określonymi we wspomnianym wyżej rozporządzeniu.
 

Wnioski o przyznanie dodatkowej kwoty połowowej należy składać do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w terminie 14 dni, od dnia ogłoszenia niniejszego komunikatu.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!