Dyskusja o rynku mleka w Brukseli podczas Rady Ministrów Unii Europejskiej

Z polskiego punktu widzenia jest jeszcze wiele ważnych kwestii, wymagających dalszej pracy w Radzie, by zbliżyć się do kompromisu – powiedział minister Stanisław Kalemba, który 19 grudnia, w Brukseli uczestniczył w posiedzeniu Rady Ministrów UE.

Dyskusja o rynku mleka w Brukseli podczas Rady Ministrów Unii Europejskiej

W części rolnej posiedzenia ministrowie podsumowali postęp prac w zakresie reformy WPR za prezydencji cypryjskiej. Minister Kalemba, stwierdził, że propozycje dotyczące płatności bezpośrednich należy uprościć, zwłaszcza jeśli dotyczą one „zazielenienia dopłat”. W zakresie rozwoju obszarów wiejskich Polska i wiele innych państw nie może zaakceptować proponowanej delimitacji obszarów o utrudnieniach naturalnych. Zdaniem ministra trzeba zapewnić stabilizację na rynkach rolnych. Polska nadal uważa za otwartą do dyskusji kwestię utrzymania kwotowania na rynku mleka i cukru.
 

Decyzja o zniesieniu kwot mlecznych powinna zostać ponownie przeanalizowana a Komisja powinna przedstawić w najbliższym czasie raport wskazujący na skutki zniesienia kwot mlecznych po 2015r. Polska uważa, że istnieje potrzeba wypracowania mechanizmów zapewniających stabilizację i opłacalność produkcji mleczarskiej. Ponadto należy wypracować mechanizmy gwarantujące utrzymanie produkcji mleczarskiej w regionach o trudniejszych warunkach dla prowadzenia tej produkcji.
 

Kwestia bieżącej sytuacji na rynku mleka w Polsce była także omawiana podczas rozmów bilateralnych z komisarzem ds. rolnych Dacinem Ciolosem. O spotkanie to poprosiła strona polska. Komisarz wskazał na potrzebę indywidualnego podejścia do realizacji kwot mlecznych w Polsce, gdyż proponowane przez stronę polską rozwiązania są bardzo długotrwałe i związane ze zmianą przepisów prawnych.
 

Z inicjatywy Szwecji minister Kalemba rozmawiał z ministrem rolnictwa Szwecji Eskilem Erlandssonem. Omawiano kwestie finansowania wsparcia dla zarządzania lasami w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich. Minister Kalemba zgodził się z propozycją Szwecji, że nie są uzasadnione propozycje nakładające na beneficjentów pomocy dalsze wymagania biurokratyczne np. sporządzanie planów zarządzania lasami prywatnymi.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!