Działania Promocyjne

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk uczestniczył w spotkaniu podsumowującym działania informacyjno-promocyjne, które odbyło się 21 grudnia br. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Działania Promocyjne

W spotkaniu wzięli udział członkowie Rady Promocji oraz członkowie Komisji Zarządzających Funduszy Promocji.

Wiceminister poinformował o przedsięwzięciach podejmowanych przez resort w ramach polskiej prezydencji, promujących polskie produkty w Brukseli: truskawki kaszubskie/kaszébskô maléna, jabłka łąckie, oraz rogale świętomarcińskie. Ponadto, poinformował o przyjęciu Konkluzji w sprawie przyszłości polityki na rzecz promowania rolnictwa które, zostały przyjęte przez Radę Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa na posiedzeniu , które odbyło się w Brukseli, w dniach 15-16 grudnia 2011 r. Po raz pierwszy od lat na forum Rady udało się osiągnąć jednomyślność i przyjąć konkluzje. Wiceminister podkreślił dużą rolę jaką w promocji sektora rolno-spożywczego na rynku światowym oraz wspólnotowym odgrywają fundusze promocji.

Prezes Agencji Rynku Rolnego Władysław Łukasik podsumował funkcjonowanie funduszy promocji w 2011 roku, a także omówił plany działań informacyjno-promocyjnych funduszy promocji na przyszły rok. Przedstawił również plan działań promocyjnych, które ARR zamierza zrealizować w 2012 roku.

Plan działań promocyjnych, które będą realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2012 przedstawiła dyrektor Departamentu Promocji i Komunikacji Anita Szczykutowicz.

 

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!