Nagrody dla instytutów badawczych

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk spotkał się z kierownikami zespołów badawczych, które otrzymały nagrody i wyróżnienia za najciekawsze prace wdrożeniowe w 2011 roku.

Nagrody dla instytutów badawczych

W spotkaniu wzięli także udział dyrektorzy nadzorowanych instytutów badawczych oraz dyrektorzy departamentów merytorycznych MRiRW, które uczestniczyły w opiniowaniu nagrodzonych prac. Wyróżnieni odebrali z rąk wiceministra pamiątkowe statuetki oraz dyplomy, a w dalszej części uroczystości mieli okazję krótkiego zaprezentowania głównych efektów wdrożeniowych zrealizowanych projektów.
 

Nagrody w 2011 r. otrzymały po dwa zespoły badawcze z Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB i Instytutu Zootechniki - PIB oraz po jednym zespole badawczym z Instytutu Ochrony Roślin - PIB, Instytutu Nawożenia Uprawy i Gleboznawstwa - PIB, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno - Spożywczego, a jedna praca zrealizowana przez zespół badawczy z Instytutu Technologiczno - Przyrodniczego została wyróżniona.
 

Spotkanie było dobrą okazją do zachęcenia środowiska naukowego do większej aktywności w konkursie oraz przypomnienia, że 30 czerwca mija termin składania wniosków na rok 2012.
 

Druga część spotkania poświęcona była prezentacji projektu pod nazwą „Elektroniczne repozytorium Agrarne – eRa”, w ramach którego planuje się utworzyć elektroniczną platformę wymiany wiedzy dla rolników i przedsiębiorców z branży rolno – spożywczej. Projekt ten został zgłoszony przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi w Ramach POIG 7 Osi Priorytetowej e-Administracja. Wniosek uzyskał pozytywne oceny, zarówno w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji jak i Ministerstwie Rozwoju Regionalnego i został przewidziany do dofinansowania. Uczestnicy spotkania zapoznali się z celami i założeniami tego przedsięwzięcia oraz zadeklarowali aktywny udział w jego realizacji.
 

Lista nagrodzonych - pobierz plik (.pdf 116,19 kB)

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!