Polsko-francuskie rozmowy o przyszłości WPR i uboju rytualnym zwierząt

Minister Stanisław Kalemba oraz minister rolnictwa Francji Stéphane Le Foll poinformowali dziś o podobnym podejściu do finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie 2014-2020.

Polsko-francuskie rozmowy o przyszłości WPR i uboju rytualnym zwierząt

– Polska jak i Francja opowiadają się za zwiększeniem środków zarówno na płatności bezpośrednie jak i rozwój rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Z jednej strony musimy dać konsumentom gwarancję, że europejska żywność jest zdrowa i bezpieczna, że spełnia najwyższe standardy. Z drugiej natomiast chronić naturalne środowisko i dbać o klimat, a wszystko to wymaga odpowiednich nakładów finansowych – podkreślił minister Kalemba.
 

Podczas wizyty francuskiego ministra w Polsce, strony ustaliły, że zostaną powołane zespoły robocze, których prace doprowadzą do ustalenia wspólnego stanowiska w kwestiach zazielenienia, sektora mleczarskiego w obliczu likwidacji kwot mlecznych, wyznaczania obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) oraz wsparcia dla upraw roślin białkowych. Działanie takie jest szczególnie ważne w kontekście szczytu UE, który odbędzie się w lutym przyszłego roku. Motywacją do podjęcia prac jest przekonanie o tym, że wspólne, jednakowe wymagania rynkowe powinny mieć swoje odzwierciedlenie w podobnym poziomie płatności.
 

Obaj ministrowie bardzo pozytywnie ocenili polsko-francuską współpracę na poziomie sektora rolnego. W związku ze zbliżającym się spotkaniem państw Trójkąta Weimarskiego obaj ministrowie zauważyli konieczność należytego przygotowania części rolnej tak, aby w ramach Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej zostały omówione najistotniejsze dla branży rolnej kwestie.
 

Podczas wspólnej konferencji poruszony został również temat uboju rytualnego. Zarówno polski jak i francuski minister mają w tej kwestii podobne stanowisko, które mówi z jednej strony o ochronie zwierząt, a z drugiej o wolności wyznania. Wiem, że w Polsce jest to bardzo aktualny temat i wywołuje wiele emocji. Podobnie było we Francji. Przepisy europejskie wyraźnie stwierdzają, że zasadą ogólną uboju jest ogłuszanie zwierząt przed ich wykrwawieniem. Odstępstwa od tej zasady mają zastosowanie w przypadku uboju rytualnego. Stanowisko ministra rolnictwa Francji polega na ścisłym stosowaniu zasady ogólnej wynikającej z przepisów prawa oraz odstępstwa ze ścisłym poszanowaniem zasad prawnych i aspektów religijnych – powiedział Stephane Le Foll. Stanisław Kalemba poinformował, że stanowisko polskiego ministra rolnictwa jest podobne. – Z jednej strony należy dbać o ochronę zwierząt, ale z drugiej należy również pamiętać o ludziach. Ubój rytualny, to nie tylko zapewnienie wolności wyznania, lecz także 6 tysięcy miejsc pracy i wartość eksportu na poziomie 1,2-1,5 mld zł – przypomniał szef polskiego resortu rolnictwa.
 

Minister Le Foll podziękował za dwa dni spotkań. Podkreślił, że jest to jego pierwsza wizyta w Polsce, a zaplanowane i przeprowadzone rozmowy sprawiają, że była ona bardzo owocna.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!