Posiedzenie Rady Ministrów UE w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybackiej

Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa UE uzgodniła podejście ogólne wobec dwóch elementów pakietu reformy Wspólnej Polityki Rybackiej (WPRyb.) – tzw. rozporządzenia podstawowego i rozporządzenia w sprawie organizacji rynku rybnego.

Posiedzenie Rady Ministrów UE w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rybackiej

Trudne i skomplikowane negocjacje zakończyły się 13 czerwca porozumieniem. Przyjęcie podejścia ogólnego przez Radę stanowi wstęp do dyskusji z Parlamentem Europejskim w ramach zwykłej procedury prawodawczej tak zwanej kodecyzji – podkreślił uczestniczący w posiedzeniu Rady Ministrów UE sekretarz stanu Kazimierz Plocke i dodał, że rozporządzenie podstawowe było głównym celem negocjacji, gdyż zawarte w nim przepisy będą stanowić bazę dla wszystkich elementów Wspólnej Polityki Rybackiej na najbliższe 10 lat.
 

Wśród najważniejszych i najbardziej spornych kwestii w negocjacjach znalazły się m.in.:

  • stopniowa eliminacja odrzutów w rybołówstwie (w tym konkretny terminarz) i zarządzanie niechcianymi połowami,
  • prowadzenie unijnej polityki rybackiej na zasadzie regionalizacji,
  • sposób powiązania prawodawstwa rybackiego z polityką ochrony środowiska UE,
  • określenie celu zarządzania na podstawie tzw. maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY),
  • metoda opracowania planów długoterminowych.

Sekretarz stanu powiedział, że przewidziane jest powołanie grupy wysokiego szczebla w celu wypracowania rozwiązań w odniesieniu m.in. do stopniowej eliminacji odrzutów i powiązań WPRyb. z unijną polityką ochrony środowiska.
 

W rozporządzeniu w sprawie organizacji rynku rybnego uzgodniono m.in. metody działania organizacji producentów w UE oraz podstawowe standardy informacji konsumenckiej. Rada wezwała Komisję do dalszych prac nad europejskim systemem ekologicznego znakowania produktów rybnych.
 

Rada omówiła także raport z poczynionych podczas duńskiej prezydencji w Radzie UE postępów w pracach nad propozycją rozporządzenia nt. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014-2020. Prace nad tym wnioskiem legislacyjnym będą kontynuowane podczas prezydencji cypryjskiej.
 

Zgłaszane przez wiceministra Kazimierza Plocke postulaty zostały uwzględnione w uzgodnionym podejściu ogólnym.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!