Powstanie Polskiej Sieci LGD

12 grudnia w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie założycielskie Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD, w którym uczestniczył podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk.

Powstanie Polskiej Sieci LGD

Wiceminister doceniając inicjatywę utworzenia takiej organizacji wyraził nadzieję, że Polska Sieć LGD, będzie ważnym partnerem w trakcie wypracowywania rozwiązań w zakresie wdrażania podejścia Leader PROW 2007-2013 jeszcze w obecnym okresie programowania, jak również w przyszłości.
 

Polska Sieć LGD, będzie formalnie funkcjonowała jako związek stowarzyszeń. Organizacja będzie stanowiła forum wymiany doświadczeń pomiędzy lokalnymi grupami działania (LGD), działającymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, jak również będzie stanowiła reprezentację LGD w relacjach z innymi instytucjami. Założyciele Sieci planują również aktywnie uczestniczyć w spotkaniach międzynarodowych poświęconych Leaderowi, między innymi dzięki planowanemu przystąpieniu do ELARD, czyli Europejskiego Stowarzyszenia LEADER ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 

Założycielami związku są podmioty, reprezentujące organizacje lokalnych grup działania z województw: kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Chęć przystąpienia do Sieci w przyszłości zadeklarowali także przedstawiciele LGD z innych województw.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!