Propozycje zmian dotyczące zwrotu podatku akcyzowego

Rada Ministrów przyjęła, na posiedzeniu 10 lipca 2012r., projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Propozycje zmian dotyczące zwrotu podatku akcyzowego
W projekcie ustawy zrezygnowano z wymogu potwierdzania za zgodność z oryginałem, przez upoważnionego pracownika urzędu gminy lub miasta, kopii faktur VAT załączanych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego, stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6. miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
 

W projekcie wprowadza się także możliwość zwrotu podatku akcyzowego od biopaliw oraz przepisy umożliwiające producentom rolnym otrzymywanie zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego, w przypadku ewentualnych zmian w oznaczeniach kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej.
 

Nowe rozwiązania wejdą w życie po uchwaleniu ich przez Sejm RP oraz po uzyskaniu notyfikacji Komisji
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!