Przejściowe wsparcie krajowe dla sektora I, sektora upraw paszowych na TUZ, sektora chmielu, sektora skrobi ziemniaczanej i sektora tytoniu

Dnia 15 stycznia 2013 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego.

Przejściowe wsparcie krajowe dla sektora I, sektora upraw paszowych na TUZ, sektora chmielu, sektora skrobi ziemniaczanej i sektora tytoniu

Wprowadzone zmiany wynikają z podjęcia przez Polskę decyzji o skorzystaniu z możliwości stosowania tzw. przejściowego wsparcia krajowego na podstawie art. 133a rozporządzenia nr 73/2009.

Zgodnie z przepisami unijnymi, nowe państwa członkowskie stosujące system jednolitej płatności obszarowej mają możliwość przyznawania przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których w roku 2012 zatwierdzono krajowe płatności uzupełniające, a warunki przyznawania wsparcia są identyczne z warunkami przyznawania krajowych płatności uzupełniających na rok 2012.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie podstaw prawnych dla przyznania przejściowego wsparcia krajowego za 2013 r. w Polsce. Wsparcie to będzie realizowane w następujących sektorach:
- sektor I (który obejmuje m. in. zboża, rośliny oleiste, wysokobiałkowe i motylkowate),
- sektor upraw paszowych na trwałych użytkach zielonych (sektor, w którym stosowano tzw. płatność zwierzęcą),
- sektor chmielu,
- sektor skrobi ziemniaczanej,
- sektor tytoniu.

Dzięki wprowadzeniu przejściowego wsparcia krajowego w odniesieniu do roku 2013 utrzymana zostanie ciągłość w zakresie realizacji płatności krajowych do wymienionych wyżej sektorów.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!