Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 15 -16 grudnia 2011 r.

W dniach 15 – 16 grudnia odbyła się ostatnia podczas polskiej prezydencji Rada Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa. Przybyli do Brukseli ministrowie odpowiedzialni za sprawy rolnictwa i rybołówstwa w Unii Europejskiej zajęli się omówieniem możliwości połowowych w odniesieniu do pewnych stad ryb i grup stad ryb na rok 2012 na wodach Atlantyku, Kanału oraz Morza Północnego oraz na Morzu Czarnym.

Rada Ministrów ds. Rolnictwa i Rybołówstwa 15 -16 grudnia 2011 r.
Rada wymieniła także poglądy na temat założeń Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybołówstwa. Osiągnięte zostało porozumienie polityczne w sprawie możliwości połowowych na Morzu Czarnym.

Jak co roku w grudniu odbyły się także negocjacje kwot połowowych na kolejny rok. Polskiej prezydencji udało się także w tej sprawie osiągnąć porozumienie.

Polska prezydencja odniosła na Radzie sukces w wymiarze pozalegislacyjnym. Udało się bowiem pierwszy raz od półtora roku na forum Rady osiągnąć jednomyślność i przyjąć konkluzje – Konkluzje Rady dotyczące Zielonej Księgi w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych.

W trakcie posiedzenia Rady ministrowie zajęli się także omówieniem wniosków dotyczących decyzji Rady w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów zawierających genetycznie zmodyfikowaną bawełnę i kukurydzę.

W sprawach różnych ministrowie wysłuchali sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu, informacji prezydencji dotyczącej negocjacji w sprawie kodeksu żywnościowego, wniosku delegacji cypryjskiej dotyczącego przetworzonych owoców cytrusowych oraz informacji delegacji Węgier w sprawie decyzji Rady zezwalającej na wprowadzenie do obrotu produktów zawierających organizmy modyfikowane genetycznie.

Polska prezydencja ogłosiła porozumienie polityczne w sprawie programu pomocy żywnościowej dla osób najbardziej potrzebujących w Unii Europejskiej. Osiągnięte w tej sprawie porozumienie Rady i Parlamentu Europejskiego zapewni kontynuację programu dystrybucji żywności wśród potrzebujących w ramach Wspólnej Polityki Rolnej w latach 2012 – 2013. Nowe przepisy programu rozszerzają zakres produktów objętych jego działaniem o zakupy z rynku. Pierwszeństwo uzyskały także produkty pochodzące z UE. Roczny budżet programu ustalono na kwotę 500 mln euro.

Podczas obrad Rady oraz w trakcie lunchu roboczego odbyła się także wymiana poglądów w kwestii II filara WPR - rozwój obszarów wiejskich. Debatę ukierunkował przygotowany przez prezydencję kwestionariusz. Ministrowie wyrazili opinię na temat realizacji nowych wyzwań poprzez działanie II filara oraz wypowiedzieli się na temat ewentualnego doprecyzowania instrumentów zaproponowanych w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich. Państwa członkowskie przychylają się do opinii, że polityka ta powinna sprzyjać innowacyjności, inwestycjom w różnorodność gospodarstw oraz konkurencyjności. Polityka rozwoju obszarów wiejskich powinna być polityką stawiająca czoła wyzwaniom przed jakimi staje rolnictwo europejskie.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!