Rozmowy polsko-nowozelandzkie

Dnia 16 lipca 2013 r. minister rolnictwa i rozwoju wsi Stanisław Kalemba przyjął ministra handlu, ministra ds. zmian klimatu Nowej Zelandii Tima Grosera.

Rozmowy polsko-nowozelandzkie

Podczas spotkania ministrowie wymienili się poglądami na temat wyzwań przed jakimi stoi współczesne rolnictwo, w tym w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i ochrony środowiska. Zgodzili się, że dynamiczny rozwój zapotrzebowania na żywność w krajach azjatyckich będzie miał w najbliższych latach decydujący wpływ na rozwój rolnictwa państw eksporterów rolnych, w tym krajów unijnych i Nowej Zelandii.

Minister Stanisław Kalemba poinformował, że Polska jest znaczącym producentem żywności w Unii Europejskiej, a polska żywność jest w coraz większym stopniu obecna na rynku europejskim i światowym. Stwierdził ponadto, że aż ¼ polskiej produkcji rolno-spożywczej przeznaczona jest na eksport, a w zeszłym roku nadwyżka tego eksportu wyniosła ponad 4 mld EUR. Szef polskiego resortu rolnictwa zaznaczył przy tym, że państwa Dalekiego Wschodu, mają, podobnie jak w przypadku Nowej Zelandii, coraz większe znaczenie dla polskiego eksportu rolno-spożywczego. Minister Tim Groser poinformował, że Nowa Zelandia aż 90% swojej produkcji rolnej przeznacza na eksport. Relatywnie niskie saldo obrotów towarami rolno-spożywczymi między Polską i Nową Zelandią wynika, jego zdaniem, z faktu, że oba kraje są samowystarczalne żywnościowo i posiadają dobrze rozwinięty sektor rolny. Wyraził także opinię, że w związku z dynamicznie rosnącą liczbą ludności na świecie, do 2050 r. konieczne będzie zwiększenie globalnego poziomu produkcji rolnej o około 70%. Gość ministra Stanisława Kalemby uważa, że ten cel jest możliwy do osiągnięcia, ale wymaga dalszych wysiłków na rzecz likwidacji barier w międzynarodowych relacjach handlowych i inwestycyjnych w obszarze rolnictwa. Ważnym wyzwaniem, przed jakim stoi współczesne rolnictwo jest bezpieczeństwo żywnościowe i kwestie ochrony środowiska.


Polski minister rolnictwa wskazał, że nasz kraj posiada duży potencjał do wzrostu produkcji żywności, a dzięki środkom unijnym przyznanym Polsce w nowej perspektywie finansowej (2014-2020) konkurencyjność polskiego rolnictwa jeszcze się powiększy.

Rozmowy dotyczyły również kwestii emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie i nowozelandzkiej inicjatywy Globalnego Sojuszu Naukowego w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu w sektorze rolnym (ang. GRA). Minister Tim Groser zarysował zasady działania tej inicjatywy stwierdzając, że funkcjonująca w jej ramach międzynarodowa sieć naukowa pracuje nad stworzeniem sposobów zwiększenia produkcji rolno-spożywczej bez jednoczesnego wywoływania zwiększonej emisji gazów cieplarnianych.

Minister Stanisław Kalemba przyznał, że emisja gazów cieplarnianych jest obecnie jedną z kluczowych kwestii w obszarze ochrony środowiska naturalnego, a sprawa ewentualnego przystąpienia Polski do Sojuszu GRA wymaga pogłębionej analizy.

Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!