Spotkanie ministra Kalemby z przedstawicielem zachodniopomorskich rolników

Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, uczestnik Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego Julian Sierpiński przyjechał dziś do Warszawy na spotkanie z ministrem Stanisławem Kalembą. W rozmowach uczestniczyli także: wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Mićko, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski oraz eksperci z ministerstwa i z agencji.

Spotkanie ministra Kalemby z przedstawicielem zachodniopomorskich rolników

Spotkanie odbyło się w nawiązaniu do ustaleń podjętych podczas wizyty ministra Kalemby w Szczecinie 8 grudnia br.
 

Minister przedstawił propozycje zmian, które pozwoliłyby na wyeliminowanie w przetargu ograniczonym podstawionych osób tzw. słupów. W tym celu zaproponował, aby rady powiatowe izb rolniczych mogły zgłaszać zastrzeżenia do list osób dopuszczonych do przetargu. W przypadku umotywowanych zastrzeżeń, Agencja Nieruchomości Rolnych odstąpi od przetargu.
 

Kolejna przedstawiona przez ministra Kalembę propozycja dotyczyła powołania Zespołu Roboczego, w skład którego weszliby przedstawiciele Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, MRiRW oraz ANR. Zadaniem zespołu byłoby wypracowanie rozwiązań uszczelniających system rozdysponowywania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przed niepożądanymi działaniami, występującymi w procesie ich sprzedaży na powiększanie gospodarstw chłopskich i rodzinnych.
 

Z uwagi na sygnalizowane utrudnienia w relacjach rolników województwa zachodniopomorskiego z dyrekcją Oddziału Regionalnego ANR w Szczecinie, minister poinformował o wyznaczeniu do pracy w oddziale pełnomocnika Prezesa ANR. Jego rolą będzie monitorowanie przebiegu realizacji przetargów na sprzedaż gruntów rolnych oraz doraźna pomoc w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez rolników.
 

Szef resortu, za pośrednictwem prezesa Juliana Sierpińskiego, zwrócił się do rolników województwa zachodniopomorskiego z prośbą o zaprzestanie protestu i podjęcie przez Komitet Protestacyjny współpracy, w celu jak najszybszego wdrożenia nowych rozwiązań. Podtrzymał także swoje zapewnienie, że ewentualne decyzje kadrowe mogą być podejmowane dopiero po zakończeniu szczegółowej kontroli w Oddziale ANR. Minister zapowiedział, że 28-29 grudnia przyjedzie do Szczecina, aby rozmawiać z rolnikami i spotkać się przedstawicielami Komitetu Protestacyjnego.
 

W tych dniach zbliżamy się już do Betlejem, a to czas pojednania i kończenia sporów, którego życzę nam wszystkim – powiedział na koniec spotkania minister Kalemba, dzieląc się opłatkiem ze wszystkimi jego uczestnikami.Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!