Spotkanie w sprawie OSN (azotanów)

Z inicjatywy podsekretarza stanu Tadeusza Nalewajka 14. maja br. odbyło się w Pułtusku spotkanie z przedstawicielami samorządów lokalnych, doradcami rolnymi, rolnikami. Uczestniczył w nim również dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Leszek Bagiński.

Spotkanie w sprawie OSN (azotanów)

Tematem spotkania było wyznaczenie nowych obszarów narażonych na zanieczyszczenie azotanami (OSN) na okres 2012 -2016. W województwie mazowieckim zostały wstępnie zaproponowane nowe obszary lub nieznacznie rozszerzone już istniejące w latach 2008-2012, w tym również w powiecie pułtuskim. Obecnie ma miejsce ponowna weryfikacja zasięgu tych obszarów przez RZGW. Uczestnicy spotkania podnieśli kwestię konieczności zmiany podejścia w delimitacji i przejścia z poziomu obrębów geodezyjnych do poziomu zlewni, a de facto działek, co ograniczy zasięg OSN tylko do obszarów, których dotyczy bezpośrednio zagadnienie zanieczyszczenia azotanami.
 

Podczas spotkania dyskutowane były również kwestie możliwości realizacji programów rolnośrodowiskowych na obszarze OSN. Wiceminister Nalewajk poinformował, że w nowym okresie rozliczeniowym OSN programy działań będą mniej restrykcyjne i ograniczające udział rolników w programie rolnośrodowiskowym, poinformował również o planowanych szkoleniach dla rolników w obszarach OSN. Uczestnicy spotkania postulowali również rozważenie możliwości priorytetowego finansowania inwestycji na obszarach OSN w przyszłości.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!