Spotkanie z Albertem Dessem, posłem PE

Podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk wziął udział w spotkaniu z posłem do Parlamentu Europejskiego Albertem Dessem.

Spotkanie z Albertem Dessem, posłem PE

Spotkanie dotyczyło prowadzonej aktualnie dyskusji nad propozycjami prawnymi Komisji Europejskiej dotyczącymi reformy Wspólnej Polityki Rolnej, a zorganizowała je Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych. Rozpoczynając spotkanie Marian Sikora, przewodniczący Rady FBZPR, przedstawił ocenę propozycji prawnych KE. FBZPR główne zagrożenia dla polskiego i europejskiego rolnictwa widzi w propozycjach KE związanych z przeznaczeniem 7% gruntów rolnych na obszary ukierunkowane środowiskowo, przeznaczenie 30% kopert płatności bezpośrednich na tzw. zazielenienie, niepewność co do terminu wyrównania poziomu płatności bezpośrednich i ryzyko zbyt małego budżetu dla WPR w ramach ram finansowych na lata 2014-2020. Marek Zagórki, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, odniósł się w swoim wystąpieniu zarówno do propozycji KE (głównie płatności bezpośrednich), jak i zmian w projektach KE proponowanych przez posłów-sprawozdawców PE. Przedstawił także promowaną przez EFRWP koncepcję zmierzającą do równego wynagradzania rolników za spełnianie wymogów związanych z zazielenieniem. Poseł Dess przedstawił ze swojej strony wizję dalszej dyskusji nad propozycjami dotyczącymi reformy WPR na poziomie PE. Minister Nalewajk podkreślił zbieżność rządowego stanowiska z oceną propozycji reformy przedstawioną przez FBZPR.
 

Albert Dess był sprawozdawcą przyjętego w czerwcu 2011 roku raportu PE w sprawie WPR do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!