Spotkanie z Gubernatorem Obwodu Kaliningradzkiego

Minister Marek Sawicki, spotkał się z gubernatorem Obwodu Kaliningradzkiego Nikołajem Cukanowem, który wraz z delegacją, przebywa w Warszawie w związku z organizowaną w dniach 15-17 maja Prezentacją Obwodu Kaliningradzkiego.

Spotkanie z Gubernatorem Obwodu Kaliningradzkiego

Podczas spotkania omówione zostały relacje Polski i Obwodu Kaliningradzkiego w sektorze rolnym. Dyskutowano o możliwość organizacji w Kaliningradzie, w tym roku, IV edycji Polsko-Rosyjskiego Forum Przedsiębiorców Branży Rolno-Spożywczej.
 

Dzisiejsze rozmowy posłużyły także określeniu kierunków dalszej wzajemnej współpracy. W tym kontekście, minister Sawicki zwrócił uwagę na możliwość zwiększenia dynamiki wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi między Polską i Obwodem Kaliningradzkim. Strona rosyjska wyraziła zainteresowanie dalszymi rozmowami w tym zakresie.
 

Podkreślając znaczenie sąsiedztwa Polski i Obwodu Kaliningradzkiego, Gubernator N.Cukanow pozytywnie ocenił dotychczasową współpracę w sektorze rolnym oraz wskazał na wysoką jakość produktów importowanych z Polski. Jednocześnie, zachęcał do inwestowania przez polskich przedsiębiorców na terenie Obwodu Kaliningradzkiego.
 

Nadzieję na rozszerzenie dwustronnych relacji w branży rolno-spożywczej wyraził również towarzyszący Gubernatorowi N.Cukanowowi, minister rolnictwa Obwodu Kaliningradzkiego Władimir Zarudnyj,. Ponadto, minister Zarudnyj podziękował za zorganizowanie przez MRiRW ubiegłorocznej wizyty w Polsce delegacji resortu rolnictwa Obwodu Kaliningradzkiego i możliwość zapoznania się z działalnością szeregu firm sektora rolno-spożywczego.
 

Strona rosyjska przedstawiła propozycje nawiązania współpracy w wielu dziedzinach, w tym m.in. w obszarze akwakultury, a także produkcji szklarniowej. Wyraziła również zainteresowanie zapoznaniem się z polskimi doświadczeniami w zakresie produkcji jabłek. Ponadto, gubernator Cukanow zwrócił się z prośbą o udzielenie poparcia w kwestii ułatwienia dostępu rosyjskich produktów rolno-spożywczych do rynku UE.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!