Spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego

Przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego z siedzibą w Bydgoszczy spotkali się z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Markiem Sawickim. Odbywające się w budynku ministerstwa spotkanie było wypełnieniem ustaleń z rozmów prowadzonych w resorcie 30 marca br.

Spotkanie z przedstawicielami Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego

Minister Marek Sawicki przedstawił prace jakie podejmował w tym czasie resort, a które stanowią jednocześnie odpowiedź na postulaty zgłaszane wówczas przez rolników, w których gospodarstwach wystąpiły szkody spowodowane ujemnymi skutkami przezimowania.
 

Szef resortu przypomniał, że 3. kwietnia 2012 r. Rada Ministrów ustanowiła program pomocy dla poszkodowanych rolników, który przewiduje m.in. pomoc w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz spłacania zobowiązań wobec ANR, ulgi w podatku rolnym, a także pomoc 100 zł/ha na przesiewy.
 

W ramach tej ostatniej formy wsparcia ARiMR wysłała już producentom rolnym ponad 89 tys. decyzji na kwotę ponad 81 mln. zł, w tym prawie 15 tys. decyzji dla producentów rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na kwotę około 17 mln. zł.
 

Wojewodowie sukcesywnie składają wnioski o uruchamiane preferencyjnych kredytów klęskowych, są one podpisywane przez ministra na bieżąco. Minister wyraził już zgodę na uruchomienie procedury otwarcia preferencyjnej linii kredytowej dla około 5,5 tys. gospodarstw rolnych, w tym prawie 5 tys. dla gospodarstw rolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, na kwotę ok. 131 mln zł, w tym w wysokości ponad 91 mln zł dla gospodarstw rolnych położonych na ternie 136 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpił do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o podjęcie działań w bankach współpracujących z agencją w celu prolongowania terminów spłat rat kapitału i odsetek oraz wydłużania okresu spłaty preferencyjnych kredytów inwestycyjnych i klęskowych kredytobiorcom, którzy ponieśli szkody w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Prezes wystąpił w tej sprawie do banków kredytujących.
 

Pytany przez rolników o zwrot akcyzy od oleju napędowego używanego do produkcji rolnej, minister Sawicki powiedział, że w 2012 r. zwrot ten został podwyższony o 10 gr. tj. do 95 gr/l.
 

Goście ministra zostali poinformowani również o tym, że przygotowany przez ministerstwo Program jednolitej płatności obszarowej oraz uzupełniających krajowych płatności bezpośrednich w Polsce w 2012 roku przewiduje stosowanie krajowych płatności uzupełniających na maksymalnym, dopuszczonym przepisami unijnymi, poziomie. Program ten wymaga zatwierdzenia przez Komisję Europejską i został do niej przesłany.
 

Zgodnie z postulatami rolników zamknięto proces prywatyzacji KSC S.A. Minister Skarbu Państwa odstąpił od oferty publicznej nabycia akcji Spółki. Aktualnie Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowuje kolejny projekt prywatyzacyjny z uwzględnieniem interesów Skarbu Państwa oraz uprawnionych pracowników i plantatorów.
 

W zakresie OSN minister Sawicki podkreślił, że podejmuje działania ukierunkowane na przyjęcie rozwiązań, które będą akceptowane przez rolników i korzystne dla środowiska.
 

Rozmowy zakończono podpisaniem protokółu ustaleń. Uzgodniono, że kolejne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbędzie się 30 lipca br. w Warszawie.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!