Sprawy rybołówstwa na unijnej Radzie Ministrów

14 maja br., podczas odbywającej się w Brukseli Radzie Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa., omawiane były sprawy w zakresu rybołówstwa. Dotyczyły one maksymalnie podtrzymywanego połowu, nowego funduszu rybackiego na lata 2014-2020, a także na wniosek polskiej delegacji, sprawy połowów floty unijnej na wodach Mauretanii.

Sprawy rybołówstwa na unijnej Radzie Ministrów

Sekretarz stanu Kazimierz Plocke poparł dążenie do osiągnięcia maksymalnego podtrzymywalnego połowu (MSY) w odniesieniu do tak wielu stad ryb, jak to możliwe – rozumianego jako poziom połowów zapewniający maksymalizację korzyści społeczno-ekonomicznych i środowiskowych.
 

Odnośnie dyskusji nad nowym funduszem rybackim, minister Kazimierz Plocke zwrócił uwagę na konieczność dostosowania finansowania do celów reformy WPRyb i opowiedział się za wprowadzeniem dodatkowych kryteriów, tak by państwa członkowskie, które weszły do Unii w 2004 r. lub później, miały możliwości korzystania z dostępnego przed 2004 r. wsparcia dla rybołówstwa. Ważną kwestią jest również zachowanie silnego instrumentu finansowego wspierającego osiągnięcie celu, jakim jest spójność, a także zapewnienie wsparcia dla ludności zależnej od rybołówstwa.
 

Podczas omawiania kwestii połowów floty unijnej na wodach Mauretanii, która została włączona do programu spotkania na wniosek Polski, podsekretarz stanu Kazimierz Plocke podkreślił, iż porozumienie rybackie z Mauretanią jest niezwykle ważne dla całej Unii Europejskiej, w tym polskiego rybołówstwa dalekomorskiego. Ma ono także duże znaczenie dla samej Mauretanii, stanowiąc znaczącą pozycję w budżecie tego kraju. Przedstawiciel Polski zwrócił się do KE o zintensyfikowanie negocjacji z Mauretanią. Poparcie naszego stanowiska w tej sprawie wyraziło kilka państw członkowskich, uznając aktualną sytuację za niepokojącą.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!