Trudna sytuacja na rynku mleka oraz dyskusja o rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. głównymi tematami Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki, podczas Rady Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa UE, zaprezentował polski wniosek dotyczący podjęcia interwencji na rynku mleka w związku z pogarszającą się sytuacją cenową na tym rynku. W swoim wystąpieniu nawiązał do polskiego wniosku złożonego już w kwietniu br. do Komisji Europejskiej w sprawie podjęcia interwencji na tym rynku. Spadek cen na produkty mleczarskie przenosi się na zmniejszanie cen skupu mleka od producentów (o 8% w okresie od stycznia br.).

Trudna sytuacja na rynku mleka oraz dyskusja o rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. głównymi tematami Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Podobny wniosek złożyła również Litwa. W czasie dyskusji na Radzie - ministrowie z 9 państw członkowskich poparli polski wniosek i w swoich wystąpieniach podkreślali potrzebę zrewidowania cen interwencyjnych w UE. Komisarz Dacian Ciolos w kwietniu zapewnił o stałym monitorowaniu sytuacji na rynku mleka oraz wskazywał na sezonowy spadek cen na mleko. Podczas tego spotkania powiedział, że Komisja Europejska analizuje sytuację cenową i zauważa od 3 tygodni wzrost cen mleka w UE. Jeżeli sytuacja będzie nadal trudna KE powróci w lipcu br. do omówienia sytuacji na rynku mleka podczas Rady Ministrów i ewentualnego podjęcia stosownych działań interwencyjnych.
 

Podczas publicznej debaty ministrowe rolnictwa zaprezentowali stanowiska na temat finansowania rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r. Odpowiadając na skierowane pytania przez prezydencję wyrazili pogląd, że udział środków w II filarze na programy rolno-środowiskowe należy pozostawić do dyspozycji państw członkowskich (choć wiele państw postulowało obowiązkowe alokacje na ten cel np. na poziomie 25% całej kwoty). Jeżeli chodzi o udział współfinansowania Funduszu (EFROW) w poszczególnych działaniach zdania ministrów były bardziej podzielone. Również Rada podzieliła się jeśli chodzi o współfinansowanie środków przenoszonych z pierwszego filaru (dopłaty bezpośrednie) do drugiego. Minister Marek Sawicki zaapelował o utrzymanie wyższego wkładu Funduszu dla beneficjentów w regionach, które nie będą się już kwalifikować do pomocy dla regionów ekonomicznie najsłabszych.
 

Polski minister spotkał się także z ministrem rolnictwa W. Brytanii J. Paice by omówić kierunki reform WPR oraz poziom jej finansowania. Rozmówcy wyrazili zgodny pogląd, że propozycja KE oraz dotychczasowa dyskusja ministrów nie idzie w kierunku reformy tej polityki, a raczej utrzymania status quo. Krytycznie odnieśli się do propozycji KE dotyczącej „zazielenienia WPR”, gdyż ta propozycja stwarza dużo biurokracji bez wyraźnego celu środowiskowego. Obaj ministrowie podkreślili, że nadal należy pracować nad wspólną propozycją ministrów zmieniającą podejście Komisji do zazielenienia WPR.

 


Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!