Wizyta w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

Na zaproszenie Federalnego Związku Hodowców Bydła Mlecznego minister Marek Sawicki wziął 11 kwietnia udział w konferencji zorganizowanej, z okazji Dnia Producentów Mleka, w Karow w Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

Wizyta w Meklemburgii-Pomorzu Przednim

W konferencji uczestniczyło kilkuset członków Związku. Obecni na niej byli także przedstawiciele zakładów przetwórstwa mlecznego, politycy i urzędnicy administracji publicznej. Konferencja dotyczyła aktualnej sytuacji na rynku mleka w UE i przewidywanych skutków wdrożenia tzw. pakietu mlecznego.
 

Minister Sawicki w swoim wystąpieniu podkreślił, że uznaje zaproponowaną przez KE reformę WPR za daleko niewystarczającą, by sprostać wyzwaniom stojącym przed europejskim rolnictwem. Zdaniem ministra obecny system płatności bezpośrednich jest jednym z głównych źródeł zakłócania konkurencji na jednolitym rynku. Polska propozycja reformy, zaprezentowana przez ministra Sawickiego, zakłada prosty i przejrzysty schemat WPR: I filar stanowiący wsparcie dla rolników „poprawnych” tzn. tych którzy wypełniają wymogi wspólnotowe w ramach wzajemnej zgodności, uzupełniony o dopłaty dla ONW i obszarów cennych przyrodniczo oraz II filar dla rolników „aktywnych” tj. tych którzy rozwijają aktywnie swoje gospodarstwa i realizują aktywnie nowe cele wspólnotowe. Minister wezwał uczestników konferencji do podjęcia próby przekonania polityków niemieckich, że warto dążyć do głębokiej, odważnej reformy i wzmocnienia II filaru WPR, z którego mogłyby być finansowane projekty m.in. z zakresu modernizacji gospodarstw i wdrażania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie czy też funkcjonowania organizacji międzybranżowych na rynku mleka. Zniesienie kwotowania mleka jest wg. ministra Sawickiego równoznaczne z rezygnacją ze sprawdzonego, niekosztownego instrumentu w sytuacji, gdy nie zostaje on zastąpiony równie skutecznymi narzędziami stabilizującymi europejski rynek mleka. Minister przypomniał, że stanowisko w zakresie utrzymania kwot mlecznych po 2015 r. jest konsekwentnie prezentowane przez polskich producentów mleka, polskie organizacje reprezentujące sektor mleczarski oraz przez polski rząd.
 

„Z ubolewaniem stwierdzamy, że w naszych staraniach nie mamy wsparcia ze strony innych państw członkowskich czy europejskich organizacji rolniczych” – powiedział minister Sawicki.
 

Wystąpienie Ministra spotkało się z dużym aplauzem ze strony uczestników konferencji.
 

Wizyta w Meklemburgii-Pomorzu Przednim była także okazją do spotkania z ministrem rolnictwa, Środowiska i ochrony konsumentów Meklemburgii-Pomorza Przedniego Tillem Backhausem. Jest to najdłużej urzędujący minister w Niemczech. Sprawuje on tę funkcję już 14. lat. W odniesieniu do WPR po 2013 r. obaj ministrowie opowiadają się za zdecydowanym uproszczeniem tej polityki, systemem jednolitych płatności obszarowych oddzielonych od produkcji oraz finansowaniem II filaru przede wszystkim z budżetu UE. Kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie szczególnie krytycznie odnosi się do propozycji KE dotyczącej redukcji wysokości płatności bezpośrednich dla dużych gospodarstw, co wynika ze struktury rolnictwa w tym landzie, gdzie przeważają bardzo duże gospodarstwa a średnia wielkość gospodarstwa wynosi aktualnie 268 ha.
 

Minsiter Backhaus zaprosił ministra Sawickiego, jako honorowego gościa, do wzięcia udziału w polsko-niemieckiej wystawie zwierząt hodowlanych „Pommernschau”, która odbędzie się w sierpniu br. w Rothenklempenow w Meklemburgii-Pomorzu Przednim
 

Ponadto ministrowie rozmawiali o możliwości wspólnej organizacji konferencji nt. gospodarowania zasobami Morza Bałtyckiego.

 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!