Wizyta w Polsce delegacji Republiki Uzbekistanu

W Polsce w dniach 16-20 maja br. przebywała delegacja Republiki Uzbekistanu pod przewodnictwem zastępcy ministra gospodarki RU Sadi Shermatova.

Wizyta w Polsce delegacji Republiki Uzbekistanu
W ramach wizyty, 17 maja w MRiRW, odbyło się seminarium zorganizowane w związku z zainteresowaniem strony uzbeckiej polskimi doświadczeniami dotyczącymi rozwoju gospodarstw rolnych. Otwierając seminarium podsekretarz stanu, Andrzej Butra wyraził przekonanie, że współpraca polsko-uzbecka w dziedzinie rolnictwa nie osiągnęła jeszcze poziomu zadowalającego oba kraje. Mając na uwadze rozwój relacji dwustronnych w sektorze rolnym, wiceminister Butra wyraził gotowość MRiRW i jednostek podległych do dzielenia się doświadczeniami i wiedzą ze stroną uzbecką.
 
Wizyta delegacji w Polsce (a także w dwóch innych państwach członkowskich UE) jest związana z powołaniem w Uzbekistanie komisji, która ma za zadanie przygotować propozycje w zakresie wzmocnienia organizacyjnego i dalszego rozwoju gospodarstw rolnych. Doświadczenia i informacje nt. rozwoju rolnictwa, uzyskane podczas wizyt w krajach UE mogą zostać wykorzystane przez stronę uzbecką przy opracowywaniu tych propozycji.
 
Podczas seminarium przedstawiono prezentacje przygotowane przez ekspertów ministerstwa, a także Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Głównego Inspektoratu Weterynarii, Agencji Nieruchomości Rolnych, instytutów naukowo-badawczych oraz Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA. Wachlarz zagadnień zaprezentowanych w trakcie seminarium obejmował m.in. rolę i znaczenie gospodarstw indywidualnych w Polsce, ich stan finansowo-ekonomiczny, kwestie weterynaryjne i fitosanitarne, system ubezpieczenia społecznego rolników, współpracę z organizacjami rolniczymi i pozarządowymi, podatki w rolnictwie, kredyty preferencyjne itd.
 
W trakcie pobytu w Polsce delegacja uzbecka odbyła też wizyty w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego. Program wizyty obejmował również wizyty w gospodarstwie hodowlanym i agroturystycznym, stadnie koni, nowoczesnym zakładzie mleczarskim, a także na polach doświadczalnych Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poświętnem.
 
Tagi:
źródło:

Najświeższe wiadomości zawsze na czas!

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Gospodarz.pl i otrzymuj najważniejsze wiadomości z branży raz w tygodniu bezpośrednio na Twoją skrzynkę e-mail!