BIEŻĄCE NOTOWANIA
Koniec sierpnia przyniósł spadek cen drobiu. Podrożały tylko kurczęta brojlery


Dodano: 07.09.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 22 do 28 sierpnia 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen kurcząt typu brojler.

Koniec sierpnia przyniósł spadek cen drobiu. Podrożały tylko kurczęta brojlery

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce

 
Towar
 
 
Polska
 
cena w zł/t
 
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
3561,6
0,6
indory
5009,9
-1,0
indyczki
4684,8
-0,5
kaczki typu brojler
4473,7
-2,0
gęsi tuczone
7427,9
-0,9
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych
1700,0
-10,5
 
W analizowanym czasie jedynie kurczęta typu brojler podrożały o 0,6% do 3561,6 zł/t.
 
Z kolei wśród pozostałego drobiu największa zniżka dotknęła kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych, bo było to aż 10,5% do poziomu 1700 zł/t. Spadek zanotowały również kaczki typu brojler o 2% do 4473,7 zł/t. Niższe ceny odnotowano także w odniesieniu do indorów i gęsi tuczonych odpowiednio: o 1% i 0,9%, do 5009,9 zł/t i 7427,9 zł/t. Najmniejszą obniżkę cen zaobserwowano względem indyczek, których cena zmalała o 0,5% do 4684,8 zł/t.

Jak wynika z danych resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.), w dniach 21-28 sierpnia 2016 roku na krajowym rynku produktów drobiowych, można było odnotować wzrost tuszek kurcząt patroszonych 65% bez szyj o 5,8% do 6576 zł/t, przy czym najwięcej płacono za nie w makroregionie zachodnim – wzrost o 7,2% do 6996 zł/t, a najmniej w centralnym – zwyżka o 2,2% do 6145 zł/t.
 
Więcej o 4,6% kosztowała też wątroba z indyka, którą wyceniono na 4512 zł/t. Przy czym najwyższe ceny tego towaru uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 5206 zł/t, a najniższe - w północnym - 3985 zł/t.
 
W omawianym czasie podrożała również wątroba z kurczaka - o 2,4% do 2527 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie południowo-wschodni, tj. wzrost o 0,9% do 4200 zł/t, a najmniej w centralnym – +2,9% do 2340 zł/t.
 
W analizowanym okresie zwyżkę odnotowano też względem udźca z indyka o 1,7% do 7182 zł/t. Najwyższe ceny obowiązywały w makroregionie północnym - 7408 zł/t, a najmniejsze - 6404 zł/t - południowo-wschodnim

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Poza tym, więcej można było otrzymać za podudzie z indyka o 1,4% do 3358 zł/t, przy czym najwięcej uzyskiwano w makroregionie – zwyżka o 12,8% do 3443 zł/t, a najmniej w południowo-wschodnim – wzrost o 2,3% do 3226 zł/t.
 
W dniach 22-28 sierpnia br. doszło do spadków cen nóg z kurczaka o 3,9% do 5870 zł/t, przy czym najwięcej za "nogi" płacono w makroregionie południowo-wschodnim - 9158 zł/t, a najmniej w zachodnim – 5244 zł/t.
 
Ponadto obniżkom uległy również ceny tuszek kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 1,3% do 5713 zł/t, tuszek indyków patroszonych 73% o 1,9% do 7778 zł/t, ćwiartek z kurczaka o 0,3% do 3731 zł/t, skrzydła z kurczaka o 2,9% do 5409 zł/t, filety z piersi kurczaka o 0,5% do 13937 zł/t,, podudzia z kurczaka o 1,4% do 5768 zł/t, uda z kurczaka o 1,5% do 5777 zł/t, filety z piersi indyka o 0,4% do 16669 zł/t, a także skrzydła z indyka o 1,8% do 4130 zł/t.

Ceny produktów drobiowych

Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
0,0
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
6576
5,8
6400
-1,4
6145
2,2
---
----
6996
7,2
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
5713
-1,3
5659
1,1
5710
-1,5
5828
-2,4
5632
-0,3
tuszki indyków patroszonych 73%
7778
-1,9
11230
-5,8
7508
-0,2
---
---
8117
-1,3
ćwiartki z kurczaka
3731
-0,3
3769
2,5
3796
0,5
3690
-3,6
3682
-0,7
skrzydła z kurczaka
5407
-2,9
6033
2,9
5032
-0,8
5179
-1,2
5754
-8,4
filety z piersi kurczaka
13937
-0,5
13530
0,3
13808
-1,9
13350
0,1
14 446
0,5
nogi z kurczaka
5870
-3,9
5345
2,0
5907
-3,8
9158
-4,1
5244
-1,7
podudzia z kurczaka
5768
-1,4
5153
-1,2
5943
-0,9
5885
-4,7
5729
-1,8
uda z kurczaka
5777
-1,5
5396
2,7
5949
-1
6813
1,6
5588
-2,8
filety z piersi indyka
16669
-0,4
16672
1,6
16747
-2,3
16109
-1,7
16672
-1,1
skrzydła z indyka
4130
-1,8
4200
3,5
3993
-11,6
4002
-2,2
4208
0,1
udźce z indyka
7182
1,7
7408
7,8
6726
1,7
6404
-2,1
7091
-8,2
podudzia z indyka
3358
1,4
3300
-9,2
3443
12,8
3226
2,3
3359
1,3
wątroby z kurczaka
2527
2,4
2575
0,2
2340
2,9
4200
0,9
2380
2,4
wątroby z indyka
4512
4,6
3985
0,5
4530
-0,6
---
---
5206
14,6
 

źródło: Gospodarz.pl/MRiRW foto: Gospodarz.pl


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl