BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (13.11.2016)


Dodano: 22.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 7 do 13 listopada 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek cen kurcząt typu brojler oraz indyczek.

Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (13.11.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce

Towar
Polska
cena w zł/t
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
3148,4
-0,2
indory
4997,9
0,0
indyczki
4656,8
-0,8
kaczki typu brojler
4589,5
0,5
gęsi tuczone
8049,9
7,5
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych
1906,6
13,4
 
W analizowanym czasie największa zwyżka dotknęła kur mięsnych ze stad reprodukcyjnych o 13,4% do 1906,6 zł/t. W mniejszym stopniu odnotowano wzrost cen gęsi tuczonych o 7,5% do 8049,9 zł/t oraz kaczek typu brojler o 0,5% do 4589,5 zł/t.
 
W tym okresie potaniały indyczki o 0,8% do 4656,8 zł/t i kurczęta typu brojler o 0,2% do 3148,4 zł/t. Z kolei cena indorów pozostała niezmienna i wyniosła 4997,9 zł/t.

Jak wynika z danych resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.), w dniach od 7 do 13 listopada 2016 roku na krajowym rynku produktów drobiowych, tuszki indyków patroszonych 73% zdrożały o 4,5% do 8166 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie północnym – 10394 zł/t, a najmniej w centralnym – 7742 zł/t.
 
W analizowanym okresie zwyżkę odnotowano też względem nogi z kurczaka o 4,3% do 5389 zł/t. Najwyższe ceny tego produktu obowiązywały w makroregionie południowo-wschodnim – 8555 zł/t, a najmniejsze w północnym- 4817 zł/t.
 
O 3% do 12853 zł/t zwiększyły się ceny filetów z piersi kurczaka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie zachodnim – 14392 zł/t, a najmniej w południowo-wschodnim – 10737 zł/t.
 
2,1% zwyżkę odnotowano w przypadku podudzia z kurczaka, za które uzyskiwano 5467 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie południowo-wschodnim – 6168 zł/t, a najtańsze w północnym – 4787 zł/t.
 
Z kolei o 1,3% wzrosła cena skrzydeł z indyka do 4343 zł/t. Przy czym najwyższe ceny tego towaru uzyskiwano w makroregionie północnym – 4551 zł/t, a najniższe - w centralnym – 3975 zł/t.
 
Więcej w tym czasie płacono za podudzia z indyka, bo o 0,2% do 4167 zł/t. Najdrożej było w makroregionie zachodnim – 4327 zł/t, a najtaniej w centralnym – 3993 zł/t.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
W dniach od 7 do 13 listopada br. doszło do spadków cen tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj o 5,7% do 5601 zł/t, za którą najwięcej płacono w makroregionie południowo-wschodnim - 6711 zł/t, a najmniej w centralnym – 5071 zł/t.

Ponadto zniżkom uległy również ceny ćwiartek z kurczaka o 3% do 3502 zł/t, skrzydeł z kurczaka o 0,8% do 4880 zł/t, ud z kurczaka o 0,6% do 5427 zł/t, filetów z piersi indyka o 0,9% do 16223 zł/t, udziec z indyka o 0,3% do 8413 zł/t, wątroby z kurczaka o 3,1% do 2478 zł/t oraz wątroby z indyka o 0,7% do 4297 zł/t.
 
Ceny produktów drobiowych
Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
5601
-5,7
5966
5071
 
 
6711
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
4873
0,0
4936
4808
4954
5098
tuszki indyków patroszonych 73%
8166
4,5
10394
7742
 
 
8537
ćwiartki z kurczaka
3502
-2,0
3474
3543
3367
3526
skrzydła z kurczaka
4880
-0,8
5757
4408
4386
5654
filety z piersi kurczaka
12853
3,0
12566
12403
10737
14392
nogi z kurczaka
5389
4,3
4817
5278
8555
5326
podudzia z kurczaka
5467
2,1
4787
5500
6168
5704
uda z kurczaka
5427
-0,6
4643
5601
6403
5567
filety z piersi indyka
16223
-0,9
16319
15763
 
 
16549
skrzydła z indyka
4343
1,3
4551
3975
 
 
4532
udźce z indyka
8413
-0,3
8612
7652
 
 
8587
podudzia z indyka
4167
0,2
4169
3993
 
 
4327
wątroby z kurczaka
2478
-3,1
2565
2308
3979
2282
wątroby z indyka
4297
-0,7
4060
4246
 
 
4637
 

źródło: Gospodarz.pl/MRIRW, foto: Gospodarz.pl


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl