BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (20.11.2016)


Dodano: 29.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 13 do 20 listopada 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano spadek cen kurcząt i kaczek typu brojler oraz gęsi tuczonych.

Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (20.11.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce

Towar

Polska

cena w zł/t

Zmiana ceny [%]

kurczęta typu brojler

3129,7

-0,6

indory

5023,8

0,5

indyczki

4684,5

0,6

kaczki typu brojler

4458,2

-2,9

gęsi tuczone

7961,3

-1,1

kury mięsne ze stad reprodukcyjnych

1909,2

0,1

 
W analizowanym czasie największa zwyżka dotknęła indyczek o 0,6% do 4684,5 zł/t. W mniejszym stopniu odnotowano wzrost cen indorów o 0,5% do 5023,8 zł/t oraz kury mięsne ze stad reprodukcyjnych o 0,1% do 1909,2 zł/t.
 
W tym okresie potaniały kaczki typu brojler o 2,9% do 4458,2 zł/t i gęsi tuczone o 1,1% do 7961,3 zł/t, a cena kurcząt typu brojler była niższa o 0,6% i wyniosła 3129,7 zł/t.

Jak wynika z danych resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.), w dniach od 13 do 20 listopada 2016 roku na krajowym rynku produktów drobiowych, nogi z kurczaka zdrożały o 8,7% do 5857 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie południowo-wschodnim – 9414 zł/t, a najmniej w północnym – 4744 zł/t.
 
W analizowanym okresie zwyżkę odnotowano też względem tuszki indyków patroszonych 73% o 4,5% do 8531 zł/t. Najwyższe ceny tego produktu obowiązywały w makroregionie północnym – 10392 zł/t, a najmniejsze w zachodnim - 8243 zł/t.
 
Więcej w tym czasie płacono za podudzia z indyka, bo o 3,9% do 4332 zł/t. Najdrożej było w makroregionie północnym – 4595 zł/t, a najtaniej w centralnym – 4162 zł/t.
 
2,1% zwyżkę odnotowano w przypadku filetów z piersi indyka, za które uzyskiwano 16557 zł/t. Przy czym, najdroższe znajdowały się w makroregionie północnym – 16654 zł/t, a najtańsze w centralnym – 16284 zł/t.
 
Podrożała również wątroba z kurczaka o 1,5% do 2514zł/t, gdzie najdrożej było w makroregionie południowo-wschodnim – 3980 zł/t, a najtaniej w zachodnim – 2244 zł/t.
Z kolei o 0,7% wzrosła cena udźca z indyka do 8476 zł/t. Przy czym najwyższe ceny tego towaru uzyskiwano w makroregionie zachodnim – 8747 zł/t, a najniższe - w centralnym – 7936 zł/t.
 
O 0,1% do 3506 zł/t zwiększyły się ceny ćwiartki z kurczaka. Najwięcej za nie płacono w makroregionie centralnym – 3574 zł/t, a najmniej w południowo-wschodnim – 3236 zł/t.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
W dniach od 13 do 20 listopada br. doszło do spadków cen uda z kurczaka o 5,5% do 5129 zł/t, za którą najwięcej płacono w makroregionie południowo-wschodnim - 6479 zł/t, a najmniej w centralnym – 4624 zł/t.

Ponadto, zniżkom uległy również ceny tuszek kurcząt patroszonych 65% bez szyj o 4,1% do 5371 zł/t, tuszek kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 4,3% do 4663 zł/t, filetów z piersi kurczaka o 2,2% do 12575 zł/t, podudzia z kurczaka o 3,3% do 5287 zł/t, skrzydła z indyka o 4,6% do 4145 zł/t oraz wątroby z indyka o 2,8% do 4178 zł/t.

Ceny produktów drobiowych

Towar

Polska

Makroregiony

północny

centralny

południowo-wschodni

zachodni

cena w zł/t

zmiana ceny [%]

cena w zł/t

cena w zł/t

cena w zł/t

cena w zł/t

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj

5371

-4,1

5556

4905

 

 

6754

tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami

4663

-4,3

4696

4579

4769

4983

tuszki indyków patroszonych 73%

8531

4,5

10392

8518

 

 

8243

ćwiartki z kurczaka

3506

0,1

3459

3574

3236

3563

skrzydła z kurczaka

4881

0,0

6076

4578

4890

5069

filety z piersi kurczaka

12575

-2,2

11953

12266

11341

13581

nogi z kurczaka

5857

8,7

4744

5998

9414

5028

podudzia z kurczaka

5287

-3,3

4711

5391

5911

5213

uda z kurczaka

5129

-5,5

4624

5295

6479

5040

filety z piersi indyka

16557

2,1

16656

16284

 

 

16638

skrzydła z indyka

4145

-4,6

4258

3740

 

 

4489

udźce z indyka

8476

0,7

8593

7936

 

 

8747

podudzia z indyka

4332

3,9

4595

4162

 

 

4479

wątroby z kurczaka

2514

1,5

2710

2401

3980

2244

wątroby z indyka

4178

-2,8

3873

4084

 

 

 

4749źródło: Gospodarz.pl/MRIRW, foto: Gospodarz.pl/DK


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl