BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (23.10.2016)


Dodano: 31.10.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 16 do 23 października 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen gęsi tuczonych, przy jednoczesnym spadku pozostałych gatunków mięsa drobiowego.

Ceny drobiu i produktów drobiowych w Polsce (23.10.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce

Towar
Polska
cena w zł/t
Zmiana ceny [%]
kurczęta typu brojler
3177,70
-0,6
indory
4966,10
-0,8
indyczki
4669,50
-0,6
kaczki typu brojler
4520,60
-0,2
gęsi tuczone
7624,10
0,3
kury mięsne ze stad reprodukcyjnych
2059,30
-14,2
 
W analizowanym czasie największa zniżka dotknęła kury mięsne ze stad reprodukcyjnych o 14,2% do 2059,30 zł/t, indory o – 0,8% do 49611,10 zł/t, indyczki o – 0,6% do 4669,50 zł/t, kurczęta typu brojler o 0,6% do 3177,70 zł/t oraz kaczki typu brojler o – 0,2% do 4520,60 zł/t.
 
W tym okresie podrożały jedynie gęsi tuczone o 0,3% do 7624,10 zł/t .

Jak wynika z danych resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.), w dniach od 16 do 23 października 2016 roku na krajowym rynku produktów drobiowych, potaniało podudzie z kurczaka - o 3,9% do 5383 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie południowo-wschodnim – 7310 zł/t, a najmniej w północnym – 4850 zł/t.
 
W analizowanym okresie zniżkę odnotowano też względem ćwiartki z kurczaka o 0,4% do 3518 zł/t. Najwyższe ceny tego produktu obowiązywały w makroregionie zachodnim – 3544 zł/t, a najmniejsze w południowo-wschodnim - 3189 zł/t.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
W dniach od 16 do 23 października br. doszło do wzrostów cen wątroby z kurczaka o 10,4% do 2811 zł/t, za którą najwięcej płacono w makroregionie południowo-wschodni - 4040 zł/t, a najmniej w centralnym – 2635 zł/t.

Ponadto zwyżkom uległy również ceny tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj o 6,4% do 5744 zł/t, tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 0,5% do 4743 zł/t, tuszki indyków patroszonych 73% o 0,4% do 7914 zł/t, skrzydła z kurczaka o 3,9% do 5099 zł/t, filety z piersi kurczaka o 0,9% do 12921 zł/t, nogi z kurczaka o 4,7% do 5857 zł/t, podudzia z kurczaka o 3,9% do 5255 zł/t, uda z kurczaka o 4,6% do 5857 zł/t, filety z piersi indyka o 0,9 do 16213 zł/t, skrzydła z indyka o 0,8 do 4359 zł/t, udźce z indyka o 2,6 do 7901 zł/t, podudzia z indyka o 3,3 do 4006 zł/t oraz wątroby z indyka o 6,1% do 4314 zł/t.

Ceny produktów drobiowych

Towar
Polska
Makroregiony
północny
centralny
południowo-wschodni
zachodni
cena w zł/t
zmiana ceny [%]
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
cena w zł/t
tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj
5744
6,4
6040
5141
---
6845
tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami
4743
0,5
4830
4678
4846
4871
tuszki indyków patroszonych 73%
7914
0,4
9207
7672
---
8203
ćwiartki z kurczaka
3518
-0,4
3417
3694
3189
3544
skrzydła z kurczaka
5099
3,9
6061
4674
4585
5957
filety z piersi kurczaka
12921
0,9
11732
12899
11744
13821
nogi z kurczaka
5857
4,7
4779
5799
9882
5240
podudzia z kurczaka
5383
-3,9
4850
5262
7310
5624
uda z kurczaka
5544
0,0
4881
5706
7141
5491
filety z piersi indyka
16213
0,9
16024
16340
---
16531
skrzydła z indyka
4359
0,8
4497
4130
---
4441
udźce z indyka
7901
2,6
8060
7311
---
8082
podudzia z indyka
4006
3,3
4021
3945
---
4028
wątroby z kurczaka
2811
10,4
2812
2635
4040
2848
wątroby z indyka
4314
6,1
4102
4326
---
---
 

 

źródło: Gospodarz.pl/MRiRW foto: sxc.hu


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl