BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny OMP ponownie zwyżkują


Dodano: 30.08.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Od drugiego miesiąca 2016 roku w Unii Europejskiej obserwowane było wyhamowanie spadkowej tendencji cen OMP, która trwała praktycznie od drugiego kwartału 2015 r. Jak zauważa FAMMU/FAPA, czerwiec przyniósł wzrost cen OMP w UE, natomiast w lipcu obserwowana była stabilizacja na poziomie zbliżonym do ceny interwencyjnej, a z kolei sierpień przyniósł kolejne zwyżki cen OMP w UE.

Ceny OMP ponownie zwyżkują

Jesteś w kategorii wiadomości: Przetwórstwo spożywcze


Ceny OMP

W dniu 14 sierpnia 2016 roku średnia ważona cena OMP w UE osiągnęła poziom 1,78 EUR/kg, była zatem większa o 3% niż przed miesiącem tym samym pozostając przy tym na pułapie o 4,7% wyższym niż w analogicznym czasie 2015 r. W analizowanym okresie zwyżkom uległy również ceny OMP na rynku polskim gdzie osiągnęły pułap 1,73 EUR/kg, czyli wyższy o ok. 2,4% niż przed rokiem i o 4,2% niż przed miesiącem. W ujęciu PLN w skali rocznej zaobserwowano wzrost z 7,08 PLN/kg do 7,37 PLN/kg. Wyższe niż w Polsce i średnio w UE ceny OMP odnotowano na rynku dominującego unijnego producenta, jakim są Niemcy. W połowie sierpnia 2016 r. u naszego zachodniego sąsiada utrzymywały się one na poziomie 1,83 EUR/kg, czyli większym o 3,7% w relacji miesięcznej.

 

W przypadku następnego unijnego potentata, jakim jest Holandia, zauważono nieco niższą cenę OMP niż w Niemczech (1,80 EUR/kg), co było o 2,86% wyższą stawką niż przed miesiącem. Dodatkowo obserwowana na przełomie marca i kwietnia stabilizacja cen oraz czerwcowe i sierpniowe zwyżki związane są z funkcjonowaniem skupu interwencyjnego po stałej kwocie 1,698 EUR/kg oraz skupem na drodze przetargów (po 31 marca, gdy został wyczerpany interwencyjny limit skupu OMP). Od dnia 20 kwietnia zwiększono limity ilościowe na zakup OMP w ramach skupu interwencyjnego w związku z czym zamknięto procedurę przetargową. Wzrost limitów przyczyniło się do wyhamowania tendencji spadkowej i zwyżek. Co więcej, zwyżkom sprzyjają także działania UE promujące zmniejszanie produkcji mleczarskiej, które w dłuższym okresie mogą wspierać wejście rynku mleka i produktów mleczarskich we wzrostową fazę cyklu.

 

Aktualnie jednak presję na ceny przetworów mlecznych w UE w dalszym ciągu wywiera ograniczony popyt z Chin i przedłużone rosyjskie embargo. Niekorzystnie dla cen przetworów mlecznych w UE działają doniesienia o większych dostawach mleka w głównych krajach produkcyjnych.
 

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--

Dnia 14 sierpnia 2016 roku ceny OMP w UE kształtowały się średnio o 4,64% powyżej progu interwencyjnego, osiągając przy tym pułap wyższy o 3,51% niż ceny OMP eksportowanego z państw Oceanii, które są uznawane za ceny światowe. Na rynku amerykańskim, u jednego z głównych konkurentów UE, spadające e w ostatnich tygodniach ceny OMP znajdują się obecnie na poziomie o 7,9% niższym niż średnia we Wspólnocie (wynosząc w połowie lipca w przeliczeniu 1,72 EUR/kg).

 

Także na rynkach UE w sierpniu nastąpiły zwyżki średnich ważonych cen pełnotłustego mleka w proszku. W dniu 14 sierpnia bieżącego roku średnie ważone ceny PMP w UE osiągnęły poziom 2,29 EUR/kg. Stawki te były wyższe o 4,44% od cen z porównywalnego okresu 2015 r. i o 3,73% niż przed miesiącem. W Niemczech notowania PMP wyniosły 2,39 EUR/kg, czyli o 0,63% wyższy niż przed miesiącem, jednak w Holandii wzrost był bardziej dynamiczny o 10,05% do 2,30 EUR/kg. W Polsce w analizowanym okresie PMP podrożały w skali miesięcznej o 2,15% do 2,06 EUR/kg.

 

Zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 1336/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki w sektorze mleka i przetworów mlecznych już od dnia 1 stycznia 2015 r. został uruchomiony skup interwencyjny masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Poziom cen interwencyjnych wynosi dla odtłuszczonego mleka w proszku 169,80 EUR/100kg. Na koniec 2015 roku w ramach publicznej interwencji składowano 40,28 tys. ton OMP (w Belgii, Irlandii, na Litwie w Polsce, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie), a już od 1 stycznia 2016 r. do 14 sierpnia 2016 roku w ramach publicznej interwencji składowano 332,42 tys. ton OMP (w Belgii, Czechach, Irlandii, Estonii, Hiszpanii, na Litwie w Polsce, Francji, Słowacji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Finlandii i Łotwie).

 

Natomiast w ramach programu prywatnego magazynowania (PSA), w zeszłym roku do składów dostarczono 52,06 tys. ton OMP, a od 1 stycznia do 14 sierpnia 2016 roku 51,67 tys. ton. Program ten największą popularnością cieszy się w Niemczech, Belgii i Holandii.

 

Pomimo niskich cen OMP, jakie obserwowane są w UE w bieżącym roku, przetwórnie zwiększają produkcję, a z najnowszych danych KE wynika, że w ciągu pierwszych pięciu miesięcy 2016 roku we Wspólnocie wyprodukowano o 16,7% więcej tego proszku niż w analogicznym przedziale czasowym 2015 r, w Polsce odnotowano 13,5% zwyżki. Zmniejszył się w tym okresie eksport poza UE. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku poza granice Wspólnoty wyeksportowano aż o 14% OMP mniej niż w porównywalnym okresie 2014 roku (310,2 tys. ton). Z kraju poza UE w okresie tym wywieziono 28,9 tys. ton OMP wobec 34,3 tys. ton sprzed roku. 


źródło: Gospodarz.pl/komentarz własny AB FAMMU/FAPA na podstawie danych MR, AMI ZMB, obliczenia własne, foto: sxc.hu

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: OMP PMP PSA mleko mleko w proszku Unia Europejska ceny OMP ceny PMP eksport OMP ceny mleka w proszku przetwory mleczne rynek mleka w proszku produkcja OMP skup interwencyjny OMP skup interwencyjny PMP
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl