BIEŻĄCE NOTOWANIA
Ceny drobiu. Podrożały kaczki brojlery i gęsi tuczone


Dodano: 12.09.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Jak wskazuje analiza danych zaprezentowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w dniach od 29 sierpnia do 4 września 2016 r., w przedsiębiorstwach prowadzących skup drobiu w Polsce zaobserwowano wzrost cen kaczek typu brojler a także gęsi tuczonych.

Ceny drobiu. Podrożały kaczki brojlery i gęsi tuczone

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny drobiu w Polsce


 

Towar


 

Polskacena w zł/tZmiana ceny [%]

kurczęta typu brojler

3498,7

-1,8

indory

4967,2

-0,9

indyczki

4645,1

-0,8

kaczki typu brojler

4531,2

1,3

gęsi tuczone

7462,3

0,5

 

W analizowanym czasie podrożały kaczki typu brojler o 1,3% do 4531,2 zł/t, oraz gęsi tuczone, których cena wzrosła o 0,5% do 7462,3 zł/t.

 

Z kolei wśród pozostałego drobiu największa zniżka dotknęła kurcząt typu brojler - o 1,8% do poziomu 3498,7 zł/t. Niższe ceny odnotowano także w odniesieniu do indorów - o 0,9%, do 4967,2 zł/t. Najmniejszą obniżkę cen zaobserwowano względem indyczek, których cena zmalała o 0,8% do 4645,1 zł/t.


Jak wynika z danych resortu rolnictwa (patrz tab. na nast. str.), w dniach 29 sierpnia do 4 września 2016 roku na krajowym rynku produktów drobiowych, można było odnotować wzrost tuszek indyków patroszonych 73% o 6,2% do 8260 zł/t, przy czym najwięcej płacono za nie w makroregionie północnym - 11856 zł/t, a najmniej w centralnym - 7747zł/t.

 

Więcej o 2,7% kosztowała też podudzia z kurczaka, które wyceniono na 5922 zł/t. Przy czym najwyższe ceny tego towaru uzyskiwano w makroregionie centralnym – 6194 zł/t, a najniższe - w północnym - 5372 zł/t.

 

W omawianym czasie podrożała również wątroba z kurczaka - o 1,8% do 2573 zł/t. Najwięcej za ten produkt uzyskiwano w makroregionie południowo-wschodni – 4356 zł/t, a najmniej w centralnym – 2386 zł/t.

 

W analizowanym okresie zwyżkę odnotowano też względem podudzia z indyka o 0,9% do 3387 zł/t. Najwyższe ceny obowiązywały w makroregionie północnym – 3876 zł/t, a najmniejsze - 3037 zł/t - centralnym

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--

W dniach 29 sierpnia do 4 września br. doszło do spadków cen tuszek kurcząt patroszonych 65% z szyjami o 9,1% do 5193 zł/t, przy czym najwięcej za omawiane tuszki płacono w makroregionie południowo-wschodnim - 5397 zł/t, a najmniej w centralnym – 5099 zł/t.

 

Ponadto obniżkom uległy również ceny tuszek kurcząt patroszonych 65% bez szyjami o 8,6% do 6009 zł/t, wątroby z indyka o 4,9% do 4290 zł/t, filety z piersi indyka o 2,0% do 16340 zł/t, skrzydła z indyka o 2,0% do 4049 zł/t, nogi z kurczaka o 1,5% do 5784 zł/t, filety z piersi kurczaka o 1,2% do 13765 zł/t, ćwiartki z kurczaka o 0,7% do 3705 zł/t, udźce z indyka o 0,4% do 7155 zł/t, a także uda z kurczaka 0,2% do 5767 zł/t.

 

Tylko cena skrzydeł z kurczaka pozostała bez zmian i wyniosła 5407 zł/t.

Ceny produktów drobiowych

Towar

Polska

Makroregiony

północny

centralny

południowo-wschodni

zachodni

cena w zł/t

zmiana ceny [%]

cena w zł/t

cena w zł/t

cena w zł/t

cena w zł/t

tuszki kurcząt patroszonych 65% bez szyj 

6009

-8,6

6178

---

---

7126

tuszki kurcząt patroszonych 65% z szyjami

5193

-9,1

5235

5099

5397

5307

tuszki indyków patroszonych 73%

8260

6,2

11856

7747

---

8369

ćwiartki z kurczaka

3705

-0,7

3732

3724

3554

3740

skrzydła z kurczaka

5407

0,0

6204

5180

5411

5502

filety z piersi kurczaka

13765

-1,2

13190

13618

13093

14478

nogi z kurczaka

5784

-1,5

5111

5766

9779

5122

podudzia z kurczaka

5922

2,7

5372

6194

5835

5806

uda z kurczaka

5767

-0,2

5427

5779

6879

5812

filety z piersi indyka

16340

-2,0

16380

16479

15821

16256

skrzydła z indyka

4049

-2,0

4028

3893

3802

4322

udźce z indyka

7155

-0,4

7221

6755

6246

7396

podudzia z indyka

3387

0,9

3876

3037

3128

3416

wątroby z kurczaka

2573

1,8

2567

2386

4356

2458

wątroby z indyka

4290

-4,9

3765

4337

---

5076źródło: Gospodarz.pl/MRiRW foto: Czas na gęsinę


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl