BIEŻĄCE NOTOWANIA
Prognoza cen skupu bydła do marca 2018 r.


Dodano: 07.12.2017

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Na rynku unijnym od czerwca 2017 r. średnie ceny zakupu bydła rzeźnego systematycznie się zwiększają. We wrześniu 2017 r. unijni dostawcy za bydło rzeźne klasy R3 otrzymywali 381,47 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli więcej o 1% niż przed miesiącem oraz o 5% niż we wrześniu 2016 r.

Prognoza cen skupu bydła do marca 2018 r.

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny płacone polskim producentom są determinowane zmianami cen w innych krajach. Cena polskiej wołowiny klasy R3 wyrażona w walucie unijnej we wrześniu br. wyniosła 330,32 EUR/100 kg i była o 13% mniejsza niż w UE oraz najniższa wśród liczących się unijnych producentów i eksporterów wołowiny. W Polsce we wrześniu 2017 r. (wg GUS) bydło ogółem, ale bez cieląt skupowano po 6,31 zł/kg, a więc o 4% drożej niż przed rokiem. Cena młodego bydła ukształtowała się na poziomie podobnym do notowanego we wrześniu 2016 r.
 
W Polsce, z uwagi na 90% udział eksportu w zagospodarowaniu krajowej produkcji, ceny żywca wołowego są w dużej mierze zależne od poziomu cen w UE oraz od kursu wymiany złotego względem euro. Ze względu na utrzymujący się popyt zagraniczny na polską wołowinę szacuje się, że w końcu 2017 r. ceny skupu bydła w Polsce mogą być o 4–6% większe od notowanych rok wcześniej. Na początku 2018 r. zwiększony popyt na polską wołowinę, zarówno ze strony krajów UE, jak i krajów trzecich prawdopodobnie będzie stymulował dalszy wzrost cen w Polsce. W marcu 2018 r. ceny żywca wołowego mogą kształtować się na poziomie o 7% wyższym od uzyskanych w porównywalnym okresie 2017 r.
 
Zespół Ekspertów Agencji Rynku Rolnego uwzględniając sezonowe wahania podaży i popytu przewiduje, że w okresie objętym prognozą ceny skupu żywca wołowego mogą kształtować się następująco:

a) bydło ogółem:
  • grudzień 2017 – 6,30-6,60 zł/kg,
  • marzec 2018 – 6,20-6,60/kg,
b) młode bydło rzeźne:
  • grudzień 2017 – 6,50-6,80 zł/kg,
  • marzec 2018 – 6,40-6,80 zł/kg.
 

źródło: Gospodarz.pl/KOWR foto: Gospodarz.pl/MG

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: bydło rynek wołowiny ceny skupu żywca wołowego Polska żywiec wołowy wołowina ceny żywca wołowego skup żywca mięso wołowe Unia Europejska ceny bydła ceny wołowiny
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl