BIEŻĄCE NOTOWANIA
Pogłębiająca się tendencja spadkowa na rynku baraniny


Dodano: 24.06.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


W Unii Europejskiej od siedmiu miesięcy ceny owiec i jagniąt maleją. Początkowo, a zatem w końcowych miesiącach 2015 r. roczne stopy zniżki cen były stosunkowo małe, ale z początkiem 2016 r. zaczęły się zwiększać - poinformowała Danuta Zawadzka z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Pogłębiająca się tendencja spadkowa na rynku baraniny

Jesteś w kategorii wiadomości: Owce i kozy


W I kwartale 2016 r. cena jagniąt wyniosła w UE-28 586 EUR/100 kg wagi poubojowej i była o 8% mniejsza niż rok wcześniej. W kwietniu, jej spadek w ujęciu roku pogłębił się do 9%, a cena jagniąt wyniosła 562 EUR/100 kg. W maju osiągnęła ona 543 EUR/100 kg i była o 6% niższa niż w rok wcześniej.
 
Cena owiec ciężkich wyniosła w I kwartale 519 EUR/100 kg wagi poubojowej, w kwietniu 527 EUR, a w maju 519 EUR/100 kg. W odniesieniu do porównywalnych okresów sprzed roku ceny te były mniejsze odpowiednio o 5%, 6% i 4%.
 
Cena polskich owiec ciężkich wyrażona w euro w I kwartale 2016 r. wyniosła 382 EUR/100 kg wagi poubojowej i była niższa niż przed rokiem o 4%. Zniżka tej ceny była nieco mniejsza niż przeciętnej ceny unijnej, ale w kolejnych dwu miesiącach pogłębiła się do 12%. Cena polskich owiec ciężkich wyniosła w kwietniu 371 EUR, a w maju 360 EUR/100 kg wagi poubojowej.
 
Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że średnia cena zakupu owiec wyniosła w I kwartale 2016 r. 8,11 zł/kg i była niższa niż rok wcześniej o 5%. Wchodząca w skład tej średniej, cena owiec o wadze 36-40 kg zmalała w tym czasie o 6%, a cena jagniąt o wadze 12-17 kg zwiększyła się o 2%.
 
W kwietniu cena zakupu owiec wyniosła 7,21 zł/kg i była o 18,3% mniejsza niż w kwietniu 2015 r. Duży jej spadek wynikał głównie z tego, że 69% sprzedawanych owiec należało do kategorii wagowej 31-36 kg. Były to więc owce, których ceny są z reguły niższe.
 
Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Cena skupu owiec wyniosła w I kwartale 7,01 zł/kg i była o 3% mniejsza niż w I kwartale 2015 r. Jej spadek wynikał z głębokiego, bo o 12% obniżki tej ceny w lutym do 5,97 zł/kg z 6,80 zł/kg.
 
W styczniu cena skupu owiec wynosząca 6,48 zł/kg była o prawie 2% wyższa niż przed rokiem, a w marcu była taka sama jak rok wcześniej, tj. 8,59 zł/kg. W kwietniu cena skupu owiec wyniosła 5,86 zł/kg i była o 12% niższa niż przed rokiem.
 
Z uwagi na wzrost pogłowia w UE-28 i szacowany przez Komisję Europejską zwiększenie się produkcji można sądzić, że cały 2016 r. będzie nacechowany spadkiem cen owiec i jagniąt w Unii Europejskiej, a co za tym idzie mniejszymi cenami skupu polskich owiec. Pogorszy to niewątpliwie sytuację producentów i może spowodować ponowną zniżkę pogłowia.
 
W 2015 r. pogłowie owiec zwiększyło się w czerwcu o 2,2% w obrębie roku, a w grudniu o 6,9%. O jego zwyżce, obok poprawy rentowności chowu decydowała również płatność do owiec, która pojawiła się w nowym systemie płatności bezpośrednich, obowiązujących w latach 2015-2020. Płatność ta przysługuje rolnikom posiadającym co najmniej 10 sztuk maciorek owczych w wieku co najmniej 12 miesięcy, ale przyznawana jest do wszystkich owiec w gospodarstwie.

źródło: Gospodarz.pl/Rynek Rolny 6(304) foto: sxc.hu

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: owca owce baranina jagnięta jagnięta ciężkie Danuta Zawadzka IERiGŻ ceny jagniąt ceny owiec ceny baraniny cena Polska Unia Europejska mięso baranie ceny mięsa baraniego ceny skupu żywca baraniego pogłowie owiec
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl