BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (07.11.2021)


Dodano: 23.11.2021

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa.

Rynek mięsa w Polsce (07.11.2021)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny zakupu żywca wieprzowego

W Unii Europejskiej od czerwca br. ceny zakupu żywca wieprzowego wykazują spadek, który wynika z nadwyżki podaży tego mięsa na rynku wspólnotowym. W dniach 1–7.11.2021 r., podobnie jak w poprzednim tygodniu, unijni dostawcy za świnie rzeźne klasy E otrzymywali 128,54 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej. Był to poziom cen niższy o 3% niż przed miesiącem oraz o 8% niż przed rokiem.

W Polsce cena świń rzeźnych klasy E wyrażona w walucie unijnej wyniosła 117,96 EUR/100 kg. Była ona mniejsza o 10,58 EUR od średniej ceny w UE, o 9,30 EUR od cen na rynku niemieckim oraz o 11,77 EUR od cen na rynku duńskim. W Polsce na początku listopada br., po utrzymującym się od sierpnia br. nieprzerwanym spadku, odnotowano zwyżkę cen żywca wieprzowego. W dniach 1–7.11.2021 r. (dane ZSRIR MRiRW) krajowi dostawcy za trzodę chlewną uzyskiwali 4,15 zł/kg, a zatem więcej o 1,5% niż tydzień wcześniej. Cena ta była niższa o 2% niż przed miesiącem oraz o 6% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wieprzowego

Zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 6,18 zł/kg, a zatem o 0,03 zł/kg drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% taniej niż na początku października br. Cena tego asortymentu była o 5% mniejsza niż w analogicznym tygodniu 2020 r.

Ceny zakupu żywca wołowego

W dniach 1–7.11.2021 r. nastąpił dalszy wzrost cen zakupu żywca wołowego. Za bydło rzeźne płacono 9,08 zł/kg, czyli więcej o 3% niż tydzień wcześniej. Żywiec ten był droższy o 9% niż przed miesiącem oraz o 46% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa wołowego

W ślad za wzrostem cen skupu żywca wołowego kontynuowany jest wzrost cen sprzedaży asortymentu wołowego w zakładach mięsnych. Na początku listopada 2021 r. kompensowane ćwierćtusze wołowe z młodych buhajków do 2 lat zbywano średnio po 17,95 zł/kg, o 4% drożej niż w poprzednim tygodniu oraz o 12% drożej niż przed miesiącem. W stosunku do cen uzyskiwanych przed rokiem ćwierćtusze wołowe były o 37% droższe.

Ceny zakupu żywca drobiowego

Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu listopada 2021 r. wzrosły ceny skupu większości monitorowanych rodzajów żywca drobiowego. Za kurczęta brojlery dostawcy uzyskiwali 4,05 zł/kg, tj. o 2% więcej niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o 29% niż przed rokiem. Indyki, w porównaniu z poprzednim tygodniem, podrożały o 2% do 5,00 zł/kg. Cena ta była wyższa o 1% niż miesiąc wcześniej oraz o 19% niż przed rokiem. Gęsi tuczone nabywano po 10,26 zł/kg, a zatem drożej o 4% niż tydzień i miesiąc wcześniej oraz o 37% niż w analogicznym okresie 2020 r. Cena skupu kaczek brojlerów ukształtowała się na poziomie 5,06 zł/kg względem 5,07 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec kaczy był droższy o 2% niż na początku października oraz o 18,5% niż przed rokiem.

Ceny zbytu mięsa drobiowego

W dniach 1–7.11.2021 r. zakłady drobiarskie sprzedawały tuszki kurcząt patroszonych po 6,24 zł/kg, a więc drożej o 4% niż w końcu października br. i o 10% niż przed miesiącem. Cena tuszek indyków, w porównaniu z poprzednim tygodniem, zwiększyła się o 4% do 10,71 zł/kg, ale była niższa o 2% niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku tuszki kurcząt podrożały o 36%, a tuszki indyków – o 19%.

źródło: Gospodarz.pl/KOWR foto: MRiRW

 

  Poleć
Jesteśmy na: Śledziku Facebooku

 

Tagi: indyki trzoda chlewna wołowina drób bydło Polska żywność produkcja zwierzęca żywiec wołowy Ceny żywca wieprzowego Ceny żywca wołowego Ceny kurcząt brojlerów Ceny żywca indyczego rynek mięsa cena ceny żywca
Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl