BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (17.07.2016)


Dodano: 27.07.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 11 do 17 lipca 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (17.07.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny żywca wieprzowego

Jak wynika z danych, w dniach 11–17.07.2016 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW płaciły za żywiec wieprzowy 5,41 zł/kg, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 10% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ta była o 22% wyższa od notowanej w porównywalnym okresie 2015 r.
 
Według Komisji Europejskiej, w UE w drugim tygodniu lipca 2016 r. świnie rzeźne klasy E nabywano po 161,56 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli drożej o 0,5% niż tydzień wcześniej, o 7% niż przed miesiącem i o 12% niż przed rokiem. Krajowa cena trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej osiągnęła poziom 162,21 EUR za 100 kg. Taniej niż w Polsce świnie rzeźne klasy E kupowano w 12 państwach członkowskich, w tym w Belgii, Holandii, Danii, Francji i w Hiszpanii.

Ceny żywca wołowego
 
Krajowe ceny skupu żywca wołowego od połowy czerwca br. wykazują trend zniżkowy. W dniach 11–17.07.2016 r. za bydło (według danych ZSRIR MRiRW) płacono 5,99 zł/kg, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 5% niż przed miesiącem, ale o 3% więcej niż w porównywalnym okresie 2015 roku.
 
Średnia unijna cena bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 356,04 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 0,1% niższa niż tydzień wcześniej, o 2% niż przed miesiącem oraz o 7% niż przed rokiem. W Polsce w przeliczeniu na walutę unijną bydło rzeźne klasy R3 nabywano po 297,13 EUR za 100 kg. Cena ta była większa niż na Łotwie, Węgrzech, Rumunii, Litwie i na Malcie.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Ceny żywca drobiowego
 
Zakłady drobiarskie za kurczęta brojlery płaciły 3,53 zł/kg, tj. o 2% drożej niż w poprzednim tygodniu i o 3% niż przed miesiącem.

Indyki nabywano po 4,99 zł/kg, a zatem taniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 4% niż przed miesiącem. W porównaniu z notowaniami sprzed roku kurczęta były tańsze o 4%, a indyki – o 14%.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 11–17.07.2016 r. zakłady mięsne zbywały półtusze wieprzowe po 7,65 zł/kg, a więc drożej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 8% niż przed miesiącem. W stosunku do porównywalnego okresu zeszłego roku cena półtusz wieprzowych była o 22% większa.
Kompensowane ćwierćtusze wołowe sprzedawano po 12,58 zł/kg, tj. o 0,08 zł/kg drożej niż w poprzednim tygodniu, ale o 0,08 zł/kg taniej niż miesiąc wcześniej. Cena tego mięsa była o 4% wyższa niż przed rokiem.
 
Cena zbytu tuszek kurcząt wyniosła 6,00 zł/kg i była większa o 9% niż w poprzednim tygodniu i o 7% niż miesiąc wcześniej.

Ceny tuszek kurcząt

Tuszki indycze
zbywano po 8,15 zł/kg, a więc o 2% taniej niż tydzień wcześniej i o 6% niż przed miesiącem. W porównaniu z tym samym okresem 2015 r. tuszki kurcząt potaniały o 0,5%, a tuszki indycze – o 7%.

źródło: Gospodarz.pl/ARR foto: Gospodarz.pl


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl