BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (24.07.2016)


Dodano: 04.08.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 18 do 24 lipca 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (24.07.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny żywca wieprzowego

Jak wynika z dniach, w 18–24.07.2016 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW nabywały żywiec wieprzowy po 5,39 zł/kg względem 5,41 zł/kg w poprzednim tygodniu. Żywiec ten był jednak droższy o 6% niż miesiąc wcześniej oraz o 23% niż przed rokiem.
 
Według Komisji Europejskiej, w UE w okresie 18–24.07.2016 r. za świnie rzeźne klasy E płacono 162,54 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej, a więc więcej o 1% niż w poprzednim tygodniu i o 13% niż przed rokiem. Krajowa cena trzody chlewnej tej klasy wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się w granicy 162,87 EUR za 100 kg i była wyższa niż w jedenastu krajach członkowskich, m.in. w Belgii, Holandii, Danii i we Francji.

Ceny żywca wołowego
 
W dniach 18–24.07.2016 r. krajowe ceny zakupu żywca wołowego pozostały niezmienne. Zdaniem ZSRIR MRiRW, za bydło płacono 5,99 zł/kg. Cena ta była mniejsza o 4% niż przed miesiącem, ale o 4% większa niż w porównywalnym okresie 2015 roku.
 
Unijna cena bydła rzeźnego klasy R3 wyniosła 356,73 EUR/100 kg masy poubojowej schłodzonej i była o 0,2% wyższa od notowanej w poprzednim tygodniu, ale o 7% niższa niż przed rokiem. W Polsce w przeliczeniu na walutę unijną za bydło rzeźne klasy R3 płacono 301,06 EUR/100 kg. Bydło tej klasy taniej niż w Polsce nabywano: na Łotwie, Rumunii, Węgrzech, Litwie, Malcie i w Holandii.

Ceny żywca drobiowego
 
Kurczęta brojlery były skupowane przez zakłady drobiarskie po 3,55 zł/kg, czyli o 0,5% drożej niż tydzień wcześniej. Cena ta była o 4% wyższa niż przed miesiącem, ale o 5% niższa niż rok temu.

Czytaj dalej na następnej stronie...
--PODZIAL--
Za indyki płacono 5,00 zł/kg, a więc o 0,01 zł/kg więcej niż w poprzednim tygodniu. Cena ta była jednak mniejsza o 3% niż przed miesiącem oraz o 14% od notowanej rok wcześniej.
 
Ceny prosiąt na targowiskach
 
W przedostatnim tygodniu lipca 2016 r. za 1 prosię uzyskiwano 158 zł, tj. o 1,5% więcej niż tydzień wcześniej. Jednocześnie prosięta były droższe o 4% niż przed czterema tygodniami oraz o 6% niż przed rokiem.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 18–24.07.2016 r. zakłady mięsne sprzedawały półtusze wieprzowe po 7,67 zł/kg, czyli drożej o 0,02 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 6% niż przed miesiącem. W obrębie roku półtusze wieprzowe podrożały o 22%.
Za kompensowane ćwierćtusze wołowe otrzymywano w zbycie 12,74 zł/kg, a zatem więcej o 1% niż tydzień wcześniej i o 3% niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierci wołowych była o 6% wyższa od notowanej przed rokiem.
 
Cena zbytu tuszek kurcząt ukształtowała się w granicy 5,77 zł/kg i była o 4% niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 9% wyższa niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z tym samym okresem minionego roku tuszki kurcząt zbywano o 3% taniej.
Tuszki indycze sprzedawano po 8,10 zł/kg, tj. o 1% taniej niż tydzień wcześniej. Cena ta była również mniejsza o 7% niż przed czterema tygodniami oraz o 9% niż przed rokiem.

źródło: Gospodarz.pl/ARR foto: sxc.hu


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl