BIEŻĄCE NOTOWANIA
Rynek mięsa w Polsce (30.10.2016)


Dodano: 09.11.2016

pomniejsz czcionkę powiększ czcionkę


Zapraszamy do zapoznania się z cotygodniowym podsumowaniem sytuacji na krajowym i giełdowym rynku mięsa. Analiza obejmuje okres od 24 do 30 października 2016 roku.

Rynek mięsa w Polsce (30.10.2016)

Jesteś w kategorii wiadomości:


Ceny żywca wieprzowego


W dniach 24–30.10.2016 r. zakłady mięsne objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW za trzodę chlewną płaciły 4,88 zł/kg, tj. mniej o 1% niż tydzień wcześniej i o 10% niż przed miesiącem. Jednocześnie żywiec wieprzowy był droższy o 13% niż porównywalnym okresie 2015 r.
 
Wieprzowina tanieje również na rynku unijnym. W końcu października br. cena zakupu świń rzeźnych klasy E w UE (dane KE) wyniosła 152,55 EUR za 100 kg masy poubojowej schłodzonej, czyli mniej o 2% niż w poprzednim tygodniu i o 9% niż przed miesiącem. Żywiec ten był jednak o 9% droższy niż przed rokiem.
 
Ceny żywca wieprzowego w porównaniu z poprzednim tygodniem obniżyły się w dwudziestu krajach UE, w sześciu nie uległy zmianie, a wzrosły w Finlandii i Wielkiej Brytanii. W Polsce cena tego żywca wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 149,50 EUR za 100 kg.
 
Niższe niż w naszym kraju ceny świń rzeźnych tej klasy odnotowano m.in. w Holandii - 135,38 EUR/100 kg, Belgii - 136,80 EUR/100 kg, Danii - 141,83 EUR/100 kg, Hiszpanii - 146,87 EUR/100 kg i we Francji - 148,00 EUR/100 kg.

Ceny żywca wołowego

W ostatnim tygodniu października br. w Polsce za żywiec wołowy, tak jak tydzień wcześniej, dostawcy uzyskiwali 6,07 zł/kg. Jednocześnie cena bydła była wyższa o 0,02 zł/kg niż przed miesiącem i o 1% niż przed rokiem.

Ceny żywca drobiowego

W dniach 24–30.10.2016 r. krajowe zakłady drobiarskie skupowały kurczęta brojlery przeciętnie po 3,16 zł/kg wobec 3,18 zł/kg w poprzednim tygodniu. Ceny kurcząt były również niższe o 3% niż przed miesiącem i o 9% niż rok wcześniej.
 
Za indyki płacono średnio 4,85 zł/kg, a więc więcej o 0,03 zł/kg niż w poprzednim tygodniu i o 0,02 zł/kg niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z cenami sprzed roku indyki potaniały o 16%.
 
Za gęsi tuczone otrzymywano przeciętnie 7,44 zł/kg, a zatem mniej o 0,04 zł/kg niż przed tygodniem i o 0,01 zł/kg niż przed miesiącem. Jednocześnie cena gęsi tuczonych była o 2% wyższa niż analogicznym okresie poprzedniego roku.
 
Krajowe ceny zbytu mięsa
 
W dniach 24–30.10.2016 r. przeciętna krajowa cena zbytu półtusz wieprzowych wyniosła 7,18 zł/kg i była niższa o 1% niż w poprzednim tygodniu oraz o 8% niż przed miesiącem. Półtusze były jednak o 11,5% droższe niż rok wcześniej.
Kompensowane ćwierćtusze wołowe zbywano średnio po 12,58 zł/kg, tj. taniej o 0,07 zł/kg niż tydzień wcześniej i o 0,06 zł/kg niż przed miesiącem. Jednocześnie cena ćwierci wołowych była o 0,06 zł/kg wyższa niż przed rokiem.
 
Cena zbytu tuszek kurcząt wyniosła 4,72 zł/kg i była o 0,02 zł/kg niższa niż w poprzednim tygodniu, ale o 3% wyższa niż miesiąc wcześniej.
 
Tuszki indyków sprzedawano po 7,93 zł/kg, czyli o 0,02 zł/kg drożej niż tydzień wcześniej, ale o 2 zł/kg taniej niż przed miesiącem. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku cena tuszek kurcząt była niższa o 10%, a tuszek indyczych – o 11% niższa.

źródło: Gospodarz.pl/ARR, foto: Gospodarz.pl


Agencja Marketingowa Wizerunek Spółka z o.o.
Plac Berwińskiego 5, 66-120 Kargowa, NIP 596-172-58-30, REGON 080420978
TEL. +48 506 650 670, FAX (68)422-11-64, TEL. (68)422-11-63
© 2010-2013r. Wszelkie prawa zastrzeżone Gospodarz.pl